Nieuws

Blijf op de hoogte

Nu beschikbaar: teamspel “Ontsleutel de Uitbraak”

“Jullie, een groep gemotiveerde zorgverleners, staan voor een belangrijke missie: het tegengaan van de verspreiding van een gevaarlijk virus. Het doel is om door middel van samenwerking en het oplossen van raadsels essentiële informatie van wetenschappers te verkrijgen. Alleen door gezamenlijk alle raadsels op te lossen, kunnen jullie de bron van het virus ontdekken, begrijpen […]

Terugblik CIP-themabijeenkomst “Uitbraakmanagement” 13 juni 2024

Op donderdag 13 juni 2024 organiseerden we een Contactpersonen Infectiepreventie themabijeenkomst met als thema ‘Uitbraakmanagement’.  De bijeenkomst werd georganiseerd door de deskundigen infectiepreventie Jolande Nelson en Shirley Visser. Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemers het spel “Ontsleutel de uitbraak” gespeeld en hebben ze kennis opgedaan over de isolatiemaatregelen bij veel voorkomende uitbraken en zijn ze

Terugblik kennis- en netwerkdag 6 juni 2024

Afgelopen donderdag 6 juni vond de 5e kennis-en netwerkdag van het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland plaats. De bijeenkomst vond plaats in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. De dag werd gestart door de dagvoorzitter Babette Bais, epidemioloog en wetenschapper. Na de opening zijn er een aantal updates gegeven over de regionale projecten van het Zorgnetwerk.

Nieuwe animaties vanuit werkgroep mbo/hbo beschikbaar!

De afgelopen periode hebben de werkgroepleden van de werkgroep mbo/hbo hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe animaties. Inmiddels zijn deze beschikbaar. Zo is er een animatie ontwikkeld voor cliënten en patiënten met een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO), er zijn twee animaties ontwikkeld over het correct dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en er is een

Oproep: deelnemers gezocht voor pilot Uitbrakenmanager

Wat houdt de uitbrakenmanager in? De uitbrakenmanager is een innovatief hulpmiddel ontwikkeld om zorginstellingen te ondersteunen bij het efficiënt en gestructureerd beheren van uitbraken. De tool is ontworpen om zowel procesinformatie als inhoudelijke kennis te bieden, wat cruciaal is voor het effectief onder controle krijgen, houden en oplossen van verschillende soorten uitbraken. Belangrijke kenmerken van

Terugblik workshop ‘Aan de slag met gedrag’ 28 mei 2024

Op dinsdag 28 mei 2024 organiseerden we een workshop ‘Aan de slag met gedrag’. De workshop werd georganiseerd in samenwerking met Vilans in het kader van de infectiepreventieweek en werd verzorgd door Simone van Vugt. Tijdens deze workshop werd de complexiteit van gedragsverandering behandeld en werd inzichtelijk gemaakt hoe je om kan gaan met uitdagingen

Resultaten behoefteonderzoek thuiszorg en gehandicaptenzorg beschikbaar!

Hoe kan het IP&AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland zorgprofessionals werkzaam in de thuiszorg en gehandicaptenzorg het beste ondersteunen? Deze vraag stond centraal aan de start van de stage van Lotte Vermaat, vierdejaars bachelorstudent Gezondheidswetenschappen. De thuiszorg en gehandicaptenzorg zijn voor het zorgnetwerk nog relatief ‘nieuwe’ sectoren. De afgelopen jaren zijn enkele activiteiten en projecten voor de thuiszorg

Inspiratiesessie ‘AB-allergie ontlabeling’ gesplitst in twee aparte rondes

Tijdens onze kennis- en netwerkdag gaat één van de inspiratiesessies over ‘antibiotica (AB)-allergie’ ontlabeling. Voor alle inspiratiesessies zijn twee rondes, waarbij twee keer dezelfde sessie wordt gegeven. Voor de sessie over AB-allergie ontlabeling zullen wij twee aparte rondes hebben met verschillende sprekers. 1e ronde: Rody van der Veen, programmamedewerker bij Rezisto. 2e ronde: Martijn Sijbom,

Vacature: Leden Werkgroep mbo/hbo Samenwerking in Infectiepreventie

Wil jij een sleutelrol spelen in het verbeteren van de samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) op het gebied van infectiepreventie? Ben je deskundige infectiepreventie of werk je als docent in het zorgonderwijs? Sluit je dan aan bij onze dynamische werkgroep! De werkgroep mbo/hbo is vol energie van start gegaan in

Nieuwe patiëntenwebsite

Met de lancering van de nieuwe website van het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland lanceren we ook een nieuwe website voor patiënten. Deze patiëntenwebsite is bedoeld voor patiënten en/of naasten die leven met een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO). BRMO’s zijn bacteriën waarbij de antibiotica die normaal voorgeschreven zou worden tegen deze bacterie, niet meer werken.

Nieuwe naam, nieuw logo en nieuwe website

Het zorgnetwerk is 2024 gestart met een nieuwe naam. Het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland heet sindsdien IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Maar één letter verschil, maar de verandering is groter dan dat. De M in AMR staat namelijk voor antimicrobiële resistentie, want naast bacteriën kunnen ook virussen, schimmels en parasieten ongevoelig (resistent) worden. De

Goed Gebruik Handschoenen

In het dagelijks werk worden te vaak handschoenen gebruikt, ook in situaties waarin dat niet altijd veilig is. Daarom is in maart 2021 het project Goed Gebruik Handschoenen gestart vanuit het IP & AMR Zorgnetwerk  Zuidwest-Nederland. Na een succesvolle start zal het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland het project verder voortzetten. Huidige deelnemers krijgen de mogelijkheid

Scroll naar boven