Handen Uit de Mouwen

Het programma Handen uit de Mouwen heeft als doel de naleving van handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren om zo ziekenhuis gerelateerde infecties terug te brengen.

Handen Uit de Mouwen

Achtergrond

Het programma Handen uit de Mouwen (HUM) is in 2014 opgezet binnen de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). HUM heeft als doel de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren om zo ziekenhuis gerelateerde infecties terug te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben alle Raden van Bestuur, de besturen van de medische staven en de verpleegkundige adviesraad, van de participerende instellingen, ingestemd met het programma. Dit akkoord is schriftelijk vastgelegd in een intentieverklaring. De ziekenhuizen die momenteel deelnemen aan HUM zijn: het Erasmus MC, het Oogziekenhuis, het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, het IJsselland ziekenhuis, het Ikazia ziekenhuis, het Maasstad ziekenhuis, Rijndam Revalidatie, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Spijkenisse MC, het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Beatrix ziekenhuis en ZorgSaam.

Kracht van HUM

Al sinds 2014 is HUM een succesvolle koploper op het gebied van handhygiëne, zowel regionaal als landelijk. Uniek is de ‘friendly competition’ in het programma: enerzijds strijden de instellingen om als beste te eindigen in de ranking, anderzijds leert men van elkaar door het delen van best practice. De halfjaarlijkse objectieve handhygiëne observaties dienen tevens als benchmark voor eigen interne observaties. Ten slotte zorgt HUM voor uniformiteit in de zorgregio voor zowel zorgprofessionals als patiënten die in verschillende instellingen werken en zorg ontvangen.

Uit de halfjaarlijkse metingen (observatieronden) blijkt dat er flinke verbeteringen op gebied van de naleving van handhygiëne zijn bereikt. Zie hier de resultaten van de afgelopen jaren.

Verloop HUM

Op 1 januari 2023 is fase 5 van HUM van start gegaan. Tijdens deze fase zijn er bij de vier het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, het Beatrix ziekenhuis en ZorgSaam, onafhankelijke observaties uitgevoerd in het voor- en najaar. De langst aangesloten ziekenhuizen zijn in het voorjaar geobserveerd door onafhankelijke observatoren en in het najaar van 2023 hebben deze organisaties de observaties zelf uitgevoerd. Verder richt HUM 5 zich, naast naleving van handhygiëne regels op de klinische afdelingen, ook op de naleving van handhygiëne op de polikliniek.

Handhygiëne op de Operatiekamer

Ga voor meer informatie over handhygiëne op de operatiekamer naar: OK’s in Rotterdam Rijnmond en Dordrecht verbeteren scholingsmogelijkheden voor OK-medewerkers – Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (stichting-srz.nl)

Scroll naar boven