MAIL

Op deze pagina vind je meer informatie over het project MAIL.

MAIL

Het MAIL-project

Het doel van het MAIL-project is om de communicatie over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) vanuit de verschillende zorginstellingen in onze regio naar patiënten op één lijn te krijgen. Daarbij is het belangrijk om dat op een zodanige manier te doen dat de informatie begrijpelijk is voor álle patiënten, ook laaggeletterden. Het gaat hierbij om de brieven met kweekverzoeken die aan patiënten worden gestuurd wanneer ze betrokken zijn bij een contactonderzoek en om het bijbehorende foldermateriaal van zowel de 11 ziekenhuizen in de regio als de 3 GGD’en.

Het MAIL-project is ontstaan vanuit de behoefte om de communicatie naar patiënten beter te laten verlopen. Soms gebeurt het, bijvoorbeeld, dat het ziekenhuis een ander verhaal vertelt dan het verpleeghuis. Dit kan onnodige ongerustheid bij patiënten creëren en het volgen van infectiepreventiemaatregelen onnodig ingewikkeld maken. Het is dus belangrijk om te inventariseren waar patiënten behoefte aan hebben en om de communicatiematerialen die in de regio gebruikt worden op elkaar af te stemmen.

Om heldere en eenduidige communicatiematerialen te ontwikkelen, is er samengewerkt met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen-microbiologen, GGD-artsen, deskundigen infectiepreventie en de thuiszorg. Daarnaast heeft Pharos geholpen om boodschappen op te stellen die goed kunnen worden overgebracht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze mensen hebben namelijk moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en toe te passen bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid.

Het unieke van dit project is dat de patiënten er echt bij betrokken zijn, van inventarisatie naar de behoefte tot de evaluatie van de nieuwe brieven en folders. Daarnaast is én blijft het netwerkaspect erg belangrijk bij het MAIL-project: het met elkaar in contact brengen van zorgprofessionals, zodat zij elkaar vervolgens beter weten te vinden in de regio.

De onderdelen van het project

Het MAIL-project bestaat uit verschillende onderdelen en er zal daarom stapsgewijs worden toegewerkt naar uniforme BRMO-informatie in de regio.

Het eerste onderdeel van het MAIL-project is afgerond, namelijk het inventariseren van de bestaande brieven, folders en websiteteksten over BRMO in de regio. In totaal zijn er 78 zogenaamde communicatie uitingen bij 10 verschillende zorginstellingen verzameld. Het bedrijf USG heeft op deze communicatie uitingen een taalanalyse uitgevoerd. Uit deze taalanalyse bleek o.a. dat de basis op orde is, dat er vaak positieve en heldere taal wordt gebruikt en dat vakjargon meestal wordt toegelicht. Tips zijn er ook, zoals het gebruiken van illustraties, aandacht besteden aan de menselijke kant en oog hebben voor anderstaligen.

Het tweede onderdeel, het inventariseren bij patiënten of de boodschap uit de communicatiematerialen goed is overgekomen, is ook afgerond. Daarvoor is een grote groep patiënten benaderd, die in de afgelopen jaren in een van de ziekenhuizen in de regio hebben gelegen en eenmaal thuis informatie over deelname aan een contactonderzoek hebben gekregen. Deze groep patiënten heeft vanuit het MAIL-project een vragenlijst ontvangen om te inventariseren in hoeverre zij de informatie destijds goed begrepen hebben. De bevindingen uit dit onderdeel hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de inhoud van de nieuwe communicatiematerialen.

Het derde onderdeel, de inventarisatie bij huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, én het vierde onderdeel, de inventarisatie bij de GGD’en, zijn ook afgerond. Deze groepen zorgprofessionals hebben inzicht gegeven in de meest gestelde vragen van patiënten waar zij in de praktijk mee geconfronteerd worden. Hierdoor kon worden vastgesteld op welke punten de huidige informatievoorziening voor patiënten onvoldoende of onduidelijk was en waar dus de verbetermogelijkheden lagen.

Ook het vijfde onderdeel is reeds voltooid, namelijk het overleg met de communicatiemedewerkers van de betrokken zorginstellingen. Deze professionals hebben de projectgroep geholpen door gezamenlijk te brainstormen over de mogelijke invulling van de nieuwe brieven en folders, maar ook van aanvullende beeldmaterialen ter ondersteuning van de nieuwe teksten.

Bij onderdeel zes en zeven lag de focus op het toepassen van verbeteringen en de evaluatie van de nieuwe voorlichtingsmaterialen. Deze onderdelen zijn reeds afgerond, maar blijven een punt van aandacht. Eventueel toekomstige feedback van patiënten en behandelaren zal gebruikt worden om de voorlichtingsmaterialen up-to-date te houden en te blijven verbeteren.

Producten

Het MAIL-project heeft verschillende producten opgeleverd. Hieronder is een deel van de ontwikkelde documenten en animaties te vinden. De onderstaande YouTube video’s zijn nu ook beschikbaar met Engelse-Turkse- en Arabische- ondertiteling.

Wilt u (een deel van het) pakket aan producten ontvangen? Stuur de projectgroep dan een e-mail. Het e-mailadres staat onderaan deze pagina.

Hoe nu verder?

Vanuit de regio is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een aantal extra documenten, zoals een brief aan de patiënt met een negatieve uitslag en een specifieke brief over MRSA. Deze documenten zullen binnenkort worden ontwikkeld. Ook wordt er gewerkt aan een IP & ABR Zorgnetwerk ZWN website speciaal voor patiënten met daarop informatie over BRMO en antwoorden op veelgestelde vragen.

Informatie en vragen

Wilt u meer weten? Lees hier meer informatie.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel input voor het MAIL-project? Alle input is welkom. Neem contact op met Juliëtte Severin via j.severin@erasmusmc.nl of met de projectgroep via mailproject.mmiz@erasmusmc.nl.

Scroll naar boven