Risicoprofiel Regionaal Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

Het risicoprofiel omschrijft onder andere de demografische kenmerken van de regio en de risico’s voor het ontstaan op en de verspreiding van antibioticaresistentie.

Scroll naar boven