Praatplaat behoefteonderzoek gehandicaptenzorg

Op deze pagina vind je meer informatie over het behoefteonderzoek in de thuiszorg dat wij in 2023-2024 hebben uitgevoerd.

Praatplaat behoefteonderzoek gehandicaptenzorg

Hoe kan het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland zorgprofessionals werkzaam in de gehandicaptenzorg het beste ondersteunen?

De gehandicaptenzorg is voor het IP&AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland nog een relatief ‘nieuwe’ sector. De afgelopen jaren zijn enkele activiteiten en projecten voor de gehandicaptenzorg georganiseerd, waarvan een aantal succesvol en enkelen met beperkt succes. Mogelijk komt dit door specifieke kenmerken en behoeften van de betrokken zorgprofessionals. Daarom heeft Lotte Vermaat, bachelorstudent Gezondheidswetenschappen, tussen september 2023 en februari 2024 met behulp van interviews en enquêtes een onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om op te halen welke behoeften zorgprofessionals werkzaam in de gehandicaptenzorg ten aanzien van kennis en vaardigheden over infectiepreventie hebben.

Hieronder staat een praatplaat met de resultaten van het onderzoek. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op via amrzorgnetwerkzwn@erasmusmc.nl

Scroll naar boven