GGD scholing: Handhygiëne in de gehandicaptenzorg

Het verbeteren van de naleving van handhygiëne in de gehandicaptenzorg.

Aanleiding: Uit een evaluatie van de Covid-19 pandemie is gebleken dat infectiepreventie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de gehandicaptenzorg meer aandacht heeft gekregen, maar de aandacht hiervoor in de periode daarna is verslapt. Toepassing van generieke infectiepreventiemaatregelen blijken in de specifieke setting van de gehandicaptenzorg uitdagend en vraagt om een gerichte aanpak op maat.

Het goed toepassen van infectiepreventie begint met goede handhygiëne. Binnen dit project werken de drie GGD `en in de regio Zuidwest-Nederland sinds begin 2023 samen om een scholing te ontwikkelen voor medewerkers in de gehandicaptenzorg met als doel om de naleving van handhygiëne te bevorderen.

De scholing richt zicht op het:

  • Verbeteren van kennis over de verspreiding van micro-organismen, het belang van en de juiste toepassing van handhygiëne;
  • Motiveren van deelnemers om handhygiëne goed toe te passen wanneer het nodig is;
  • Overdraagbaar en toepasbaar maken van de opgedane kennis richting collega`s;
  • Motiveren van deelnemers om na te denken over een scholing op maat voor cliënten in verschillende settings van de gehandicaptenzorg.

Inmiddels zijn er acht scholingen gegeven aan 68 deelnemers van zeven verschillende organisaties. De deelnemers aan deze scholing waren grotendeels hygiëne aandachtsvelders of hadden affiniteit voor hygiëne. Hierdoor zijn zij ook meer gemotiveerd en geschikt om de overige medewerkers van de afdeling/organisatie te motiveren.

Uit de evaluatie van de scholingen die tijdens de pilot zijn georganiseerd kon geconcludeerd worden dat de scholing goed gewaardeerd wordt. De scholing bleek echt nodig voor deze doelgroep en helpt om de kwaliteit van infectiepreventie op een hoger peil te krijgen binnen gehandicaptenzorginstellingen.

Heb je als organisatie ook behoefte aan deze scholing? Neem dan contact op met de GGD in jouw regio (GGD Rotterdam Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid of GGD Zeeland) om de mogelijkheden te bespreken.

Heb je andere vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met i.vandenheuvel@erasmusmc.nl of via amrzorgnetwerkzwn@erasmusmc.nl

Scroll naar boven