Partners

SRZ                

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam Revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. SRZ is o.a. verantwoordelijk voor het project Handen uit de Mouwen. Daarnaast is SRZ samen met ConForte en de GGD’en ook verantwoordelijk voor Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BMRO (MUIZ).

Georganiseerde beroeps- en brancheverenigingen in Zuidwest-Nederland

GGD/GHOR:

 • GHOR & GGD Rotterdam-Rijnmond
 • GHOR & GGD Zeeland
 • GHOR & GGD Zuid-Holland Zuid

Verenso: Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde

 • Verenso Randstad Zuid (Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid)
 • Verenso Brabant-Zeeland

VHIG: Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. Deskundigen infectiepreventie.

 • VHIG Rotterdam-Rijnmond & Zuid-Holland Zuid & DI-ers vanuit Gouda
 • VHIG Zeeland

V&VN Transferverpleegkundigen en sociaal verpleegkundigen (GGD-werkterrein)

 • Afdeling Rotterdam
 • Afdeling West-Brabant/Zeeland (alleen deel Zeeland)

LHV-kringen

 • LHV West-Nederland, kring distr. Rotterdam
 • LHV Zuidwest-Nederland, kring Zeeland
 • LHV Zuidwest-Nederland, kring Zuid-Holland Zuid
 • Zorggroepen van huisartsen

Conforte: Bestuurders V&V en thuiszorg in Rotterdam-Rijnmond.

Stichting Drechtzorg (regio Dordrecht) bestuurlijk overleg tussen vele partijen uit de zorg waaronder ziekenhuizen, VV&T, huisartsen, laboratoria, apothekers, zorgverzekeraars en GGD Zuid-Holland Zuid. Voor de precieze deelnemers zie: https://www.drechtzorg.nl/leden/.

Structurele overleggen in de regio                  

Naast overleggen die plaatsvinden tussen leden van bovengenoemde beroeps- en brancheverenigingen vinden er ook de volgende structurele overleggen tussen zorgprofessionals plaats:

 • BRMO-overleg in Zeeland: Provinciaal overleg met GGD Zeeland, artsen-microbioloog en specialisten ouderengeneeskunde. Het doel is opstellen van regionale richtlijnen, informatie delen en netwerken.
 • Farmaco Therapie Overleg: Voor huisartsen en apothekers.
 • GIP-overleg in Zuid-Holland Zuid: Gehandicapten Infectiepreventie-overleg. Regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en zorgprofessionals uit de gehandicaptenzorg. Het doel van dit overleg is informatiedeling en netwerken.
 • POI: Provinciaal Overleg Infectieziekten: Overleg tussen de GGD’en uit de provincie Zuid-Holland.
 • Overleg artsen-microbioloog: De artsen-microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie komen samen in het regionale overleg artsen-microbioloog Zuidwest-Nederland. Tijdens dit overleg vindt er kennisdeling over de aanpak van verschillende micro-organismen plaats, zoals infectiepreventiebeleid bij Covid-19, Candida auris (casuïstiek, diagnostiek en infectiepreventiebeleid), ontlabel beleid bij BRMO dragerschap en isolatiemaatregelen bij respiratoire virussen. 
 • Overleg artsen-microbioloog – GGD Rotterdam Rijnmond: De artsen-microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie komen samen met artsen M&G en deskundigen infectiepreventie van de GGD RR in een sub-regionaal overleg artsen-microbioloog Zuidwest-Nederland. Tijdens dit overleg wordt er onder andere stilgestaan bij relevante casuïstiek, diagnostiek en vraagstukken waarbij samenwerking wordt gezocht. 
 • Overleg artsen-microbioloog – GGD Zuid-Holland Zuid: Periodiek overleg met arts-microbiologen van het Regionaal Laboratorium medische Microbiologie (RLM)
 • Overleg Deskundigen Infectiepreventie ziekenhuizen – GGD Zuid-Holland Zuid: Regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en Deskundigen Infectiepreventie uit ziekenhuizen binnen deze GGD-regio
 • Overleg IP & AMR Zorgnetwerk, GGD Rotterdam Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid en GGD Zeeland: Een overleg tussen artsen M&G, deskundigen infectiepreventie en projectleider(s) van het IP&AMR Zorgnetwerk met als doel om informatie uit te wisselen over de verschillende initiatieven op het gebied van IP en AMR.
 • VIP-overleg in Zuid-Holland Zuid: Verpleeghuis Infectiepreventie-overleg. Regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en specialisten ouderengeneeskunde. het doel van dit overleg is het opstellen van regionale richtlijnen (zoals een regionaal antibioticabeleid) en informatiedeling en netwerken.

Scroll naar boven