Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen

Deze pagina gaat over de ontwikkeling en implementatie van het regionaal antibioticabeleid.

Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen

Ontwikkeling en implementatie regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid

Een eenduidig beleid voor verpleeghuizen is erg belangrijk, maar is een uitdaging. Verpleeghuizen hebben te maken met een heleboel richtlijnen die allemaal een beetje van toepassing zijn op hun patiëntenpopulatie. Specialisten ouderengeneeskunde spelen een grote rol in het probleem van antibioticaresistentie in verpleeghuizen en hebben dan ook een belangrijke rol in de strijd tegen antibioticaresistentie. Als de artsen in dezelfde regio vaker hetzelfde middel voorschrijven, krijgt de zorg meer ervaring met deze middelen en kunnen ongewenste effecten beter gesignaleerd worden. Hierdoor kan er gerichter antibiotica worden voorgeschreven en wordt er actief bijgedragen aan het voorkomen van resistentie.

Voor dit project vonden er van oktober 2018 tot december 2019 maandelijks bijeenkomsten plaats met twaalf verpleeghuisorganisaties, RLM en GGD. Hier is een gezamelijke formulering van een eenduidig regionaal antibioticabeleid uitgekomen. Het doel van dit formularium is onder andere het krijgen van eenduidigheid in de keuze van het soort antibioticum; gerichte regionale inzet op infectiepreventie en resistentiepreventie; en kennisontwikkeling.

Het uiteindelijke formularium ‘Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid’ vindt u hier.

Goede ideeën over een regionaal antibioticabeleid zijn altijd welkom bij het projectteam. Het team deelt ook graag de resultaten. Voor beide zaken is het team te bereiken via het IP & AMR Zorgnetwerk door te mailen naar: amrzorgnetwerkzwn@erasmusmc.nl

Scroll naar boven