Voucherregeling terugblik

Deze pagina gaat over de voucherregeling die van 2021-2023 actief was voor de langdurige zorg.

Voucherregeling terugblik

De voucherregeling is ontwikkeld vanuit de erkenning dat infectiepreventie een cruciale rol speelt binnen de langdurige zorg, vooral in kleinere zorgorganisaties waar het organiseren van infectiepreventie en toegang tot deskundigheid uitdagend kunnen zijn. Door financiële ondersteuning te bieden voor scholing, beleidsontwikkeling en begeleiding, streeft het Zorgnetwerk ernaar om de kwaliteit van infectiepreventie te verhogen en structureel onder de aandacht te brengen.

De regeling bood zorgorganisaties in de langdurige zorg financiële middelen (maximaal € 2.000,- inclusief btw) om regionale deskundigen in te huren voor verschillende activiteiten, zoals scholing, beleidsontwikkeling, begeleiding van de infectiepreventiecommissie en de uitvoering van quickscans. De inhoud van de scholing omvatte een breed scala aan onderwerpen, variërend van microbiologie en antibioticaresistentie tot handhygiëne en reinigingstechnieken.

Om deel te nemen aan de voucherregeling moesten organisaties voldoen aan specifieke voorwaarden, waaronder regiobinding, een maximumvergoeding van € 2.000,- en het indienen van een procesverslag en evaluatie. 

In de gehele subsidieperiode is de voucherregeling ’21-’23 beschikbaar geweest, in de eerste fase alleen voor het organiseren van scholingen. Richting het eind van de subsidieperiode zijn de voorwaarden van de voucherregeling uitgebreid naar ook het schrijven van beleid binnen het thema Infectiepreventie, begeleiden van de infectiepreventiecommissie of het uitvoeren van een quickscan. Dit is gedaan vanwege de toen beschikbare ruimte in het budget, inspiratie vanuit de voucherregelingen van andere zorgnetwerken en het verzoek vanuit potentieel deelnemende instellingen.  
In totaal hebben 19 organisaties in de regio zich aangemeld voor de voucherregeling, waarbij 17 organisaties ook daadwerkelijk in de subsidieperiode gebruik hebben gemaakt van de voucher. Als gevolg hiervan zijn er meer dan 76 scholingen infectiepreventie in 2022 en 2023 georganiseerd. Deelnemende organisaties hebben een procesverslag ingestuurd van de opbrengsten van hun deelname aan de voucherregeling. De sectoren “ouderenzorg”, “thuiszorg” en “gehandicaptenzorg” zijn binnen het totaal van deelnemende organisaties vertegenwoordigd. 

Effecten van de Scholing
Uit de evaluaties van de ingezonden informatie blijkt dat de scholingen aanzienlijke effecten hebben gehad binnen de organisaties:

  • Toegenomen bewustwording en aandacht voor hygiëne en infectiepreventie;
  • Concrete verbeteringen in het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Praktische implementatie van geleerde kennis, zoals het ophangen van handschoenenhouders en het aanpassen van werkinstructie;
  • Stimulering van feedback en open communicatie tussen medewerkers;
  • Verbetering van naleving van regels op het gebied van infectiepreventie, onder andere door audits en periodieke metingen;
  • Betrokkenheid van medewerkers bij het werken aan infectiepreventie.
Scroll naar boven