Overleggen

Op deze pagina vind je meer informatie over de overlegverbanden tussen de GGD'en en het Zorgnetwerk.

Overleggen

  • Artsen-microbioloog – GGD Rotterdam Rijnmond: De artsen-microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie komen samen met artsen M&G en deskundigen infectiepreventie van de GGD RR in een sub-regionaal overleg artsen-microbioloog Zuidwest-Nederland. Tijdens dit overleg wordt er onder andere stilgestaan bij relevante casuïstiek, diagnostiek en vraagstukken waarbij samenwerking wordt gezocht. 
  • BRMO-overleg in Zeeland: Provinciaal overleg met GGD Zeeland, artsen-microbioloog en specialisten ouderengeneeskunde. Het doel is opstellen van regionale richtlijnen, informatie delen en netwerken.
  • Deskundigen Infectiepreventie ziekenhuizen – GGD Zuid-Holland Zuid: Regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en Deskundigen Infectiepreventie uit ziekenhuizen binnen deze GGD-regio
  • GIP-overleg in Zuid-Holland Zuid: Gehandicapten Infectiepreventie-overleg. Regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en zorgprofessionals uit de gehandicaptenzorg. Het doel van dit overleg is informatiedeling en netwerken.
  • IP & AMR Zorgnetwerk, GGD Rotterdam Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid en GGD Zeeland: Een overleg tussen artsen M&G, deskundigen infectiepreventie en projectleider(s) van het IP&AMR Zorgnetwerk met als doel om informatie uit te wisselen over de verschillende initiatieven op het gebied van IP en AMR.
  • Overleg artsen-microbioloog – GGD Zuid-Holland Zuid: Periodiek overleg met arts-microbiologen van het Regionaal Laboratorium medische Microbiologie (RLM)
  • POI: Provinciaal Overleg Infectieziekten: Overleg tussen de GGD’en uit de provincie Zuid-Holland.
  • VIP-overleg in Zuid-Holland Zuid: Verpleeghuis Infectiepreventie-overleg. Regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en specialisten ouderengeneeskunde. het doel van dit overleg is het opstellen van regionale richtlijnen (zoals een regionaal antibioticabeleid) en informatiedeling en netwerken.
Scroll naar boven