Schone Handen Helpen

Het doel van dit project is om de medewerkers in verpleeg- en verzorgingstehuizen inzicht te geven in de naleving van de momenten van handhygiëne en hen ondersteuning te bieden bij het bevorderen ervan.

Schone Handen Helpen

Schone Handen Helpen

Goede handhygiëne gaat de verspreiding van (resistente) micro-organismen tegen en vermindert het risico op zorg gerelateerde infecties. Geschat wordt namelijk dat jaarlijks 4,4 miljoen bewoners van Europese verpleeghuizen zorg gerelateerde infecties oplopen. Echter blijft het goed uitvoeren van handhygiëne lastig. Omdat dit juist zo belangrijk is, is het IP & AMR Zorgnetwerk in 2022 met het project Schone Handen Helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen.


Wat houdt Schone Handen Helpen in?

Het doel van dit project is om de medewerkers in verpleeg- en verzorgingstehuizen inzicht te geven in de naleving van de momenten van handhygiëne en hen ondersteuning te bieden bij het bevorderen ervan. We bieden hiervoor ondersteuning op maat aan. De aanpak van het project komt voort uit het eerdere project HANDSOME. De succesfactoren uit het project Handen uit de Mouwen (HuM) in de regionale ziekenhuizen hebben we ook meegenomen in de projectaanpak.

Hoe doen we dit? In 6 stappen:

 1. Een 0-meting om de uitgangssituatie voor de locatie in kaart te brengen.
  • Deze bestaat uit twee vragenlijsten: één voor het management of bestuur van de organisatie en één voor het zorgpersoneel van de locatie.
 2. Randvoorwaarden op orde?
  • Heeft jullie organisatie een schriftelijk handhygiëne protocol?
  • Zijn de randvoorwaarden op de locatie op orde om op een juiste manier handhygiëne uit te kunnen voeren? Denk aan de beschikbaarheid van handdesinfectans dispensers op cliëntkamers en in de gemeenschappelijke ruimtes
 3. Trainen en observeren
  • De aandachtsvelders in de organisatie ontvangen een training over de vier momenten van handhygiëne (HANDSOME) en worden vervolgens getraind in het uitvoeren van handhygiëne observaties met behulp van een app. Na afronding van de training maken ze een korte toets en is er daarna de ruimte om proefobservaties uit te voeren. Bij deze trainingen wordt het train-de-trainer principe toegepast.
  • Aan de slag met observeren!
 4. Inzetten van interventies
  • Wat gaat er goed en wat kan er beter? We beoordelen samen het rapport met de resultaten van de observaties en de resultaten van de vragenlijsten die eerder zijn uitgezet.
  • Welke interventies kunnen worden ingezet? Vanuit het zorgnetwerk beschikken we over een lijst met interventies die kunnen worden ingezet. Denk hierbij aan het inzetten van video`s, posters, stickers, randvoorwaarden checklist, escaperoom, beloningen, maar ook het inzichtelijk maken en bespreken van de resultaten van de 0-meting en de eerste observatieronde. En meer!
 5. Observeren
  • Tijdens de nameting voeren de aandachtsvelders weer observaties uit om na te gaan of de momenten van handhygiëne nu beter worden nageleefd.
 6. Evalueren
  • Waar sta je nu als organisatie/locatie? Zijn jullie tevreden met de resultaten of zijn er nog aandachtspunten? Willen jullie uitbreiden naar andere locaties? We denken graag met jullie mee over een vervolg!

De duur van dit project is 5-6 maanden

Wat kan je van ons verwachten?

Het zorgnetwerk brengt de uitgangspositie van de locatie in kaart via de 0-meting. Ook stellen wij rapportages met de resultaten van de observatierondes op. Wij bieden de locatie een op maat gemaakte aanpak aan met interventies op het gebied van handhygiëne. Bij vragen of uitdagingen denk wij graag mee.

Er zijn experts beschikbaar om mee te denken en er is mogelijkheid voor het delen van kennis en ervaringen met andere deelnemende V&V-organisaties. Het materiaal en de tools voor de interventies en de ondersteuning van inhoudelijke experts worden kosteloos geleverd door het IP & AMR zorgnetwerk.

Wat verwachten wij van jullie?

Als organisatie zorg je voor het uitzetten van de vragenlijsten voor de 0-meting onder het management en het zorgpersoneel van de locatie. Daarnaast stel je aandachtsvelders beschikbaar voor het volgen van de training en uitvoeren van de observatierondes. Ook gaan jullie aan de slag met de interventies. Ons advies is om de verantwoordelijke voor infectiepreventie (bijvoorbeeld een deskundige infectiepreventie) bij het project te betrekken.

Doet jouw locatie mee?

Let op: We adviseren om te starten met een maximum van twee locaties per organisatie. Nadat je ervaring met deelname hebt, kan je uitbreiden. Meld jouw locatie(s) hieronder aan door het aanmeldformulier in te vullen.

Heb je vragen? Neem dan contact op via amrzorgnetwerkzwn@erasmusmc.nl


Aanmeldformulier Schone Handen Helpen

Na aanmelden zal projectleider Isabelle van den Heuvel contact opnemen. Mocht je eerder vragen hebben, neem dan contact op door te mailen naar: amrzorgnetwerkzwn@erasmusmc.nl

Scroll naar boven