Overleg artsen-microbioloog

Deze pagina gaat over het overleg artsen-microbioloog in onze regio.

Overleg artsen-microbioloog

De artsen-microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie komen samen in het regionale overleg artsen-microbioloog Zuidwest-Nederland. Het doel van het overleg is om informatie te delen, kennis uit te wisselen, verbinding te creëren en om meer afstemming van IP-beleid te krijgen. Dit online overleg wordt maandelijks georganiseerd. Het netwerkbureau van het IP & AMR-Zorgnetwerk ZWN biedt ondersteuning in de vorm van het voorzitterschap en secretariaat.

De agenda van het overleg wordt bepaald op basis van de actualiteiten. Tijdens de COVID-19 pandemie stonden bijvoorbeeld het IP-beleid en andere laboratorium gerelateerde zaken betreffende COVID-19 centraal. Destijds is op verzoek van de bestuurlijke overleggen binnen het ROAZ Zuidwest-Nederland regelmatig geadviseerd over het IP-beleid in de regionale zorgorganisaties. In de beginfase en bij landelijke op- of afschaling van de IP-maatregelen, werd er advies gevraagd aan het overleg van de artsen-microbioloog. Naast het uitwisselen van casuïstiek en het delen en bespreken van zaken uit landelijke gremia, wordt in het overleg ook gestreefd naar meer regionale afstemming van het IP-beleid omtrent BRMO. Tenslotte wordt door de artsen-microbioloog ook meegedacht over de lopende projecten van het IP & AMR-Zorgnetwerk ZWN.

Deelnemers:

De artsen-microbioloog van de volgende laboratoria nemen deel aan het overleg:

  • Franciscus Gasthuis en Vlietland
  • Erasmus MC
  • IJsselland Ziekenhuis
  • Ikazia Ziekenhuis
  • Maasstad Ziekenhuis (inclusief Curamare)
  • RLM Dordrecht Gorinchem (ASZ en Rivas Zorggroep)
  • ADRZ
  • Zorgsaam
  • STAR-SHL
Scroll naar boven