Projecten GGD’en

Op deze pagina worden GGD-projecten toegelicht die vanuit subsidiegelden zijn gefinancieerd.

Projecten GGD’en

Scholing Handhygiëne in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Uit een evaluatie van de afgelopen COVID-periode is gebleken dat infectiepreventie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de gehandicaptenzorg meer aandacht heeft gekregen, maar de aandacht hiervoor in de periode daarna is verslapt. Toepassing van generieke infectiepreventiemaatregelen blijken in de specifieke setting van de gehandicaptenzorg uitdagend en vragen om een gerichte aanpak op maat.

Het goed toepassen van infectiepreventie begint met goede handhygiëne. Binnen dit project werken de drie GGD `en in de regio Zuidwest-Nederland sinds begin 2023 samen om een scholing te ontwikkelen voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg met als doel om de naleving van handhygiëne te bevorderen.

De scholing richt zicht op het:

  • Verbeteren van kennis over de verspreiding van micro-organismen, het belang van en de juiste toepassing van handhygiëne;
  • Motiveren van deelnemers om handhygiëne goed toe te passen wanneer het nodig is;
  • Overdraagbaar en toepasbaar maken van de opgedane kennis richting collega`s;
  • Motiveren van deelnemers om na te denken over een scholing op maat voor cliënten in verschillende settings van de gehandicaptenzorg.

Inmiddels zijn er acht scholingen gegeven aan 68 deelnemers van zeven verschillende organisaties. De deelnemers aan deze scholing waren grotendeels medewerkers met affiniteit voor hygiëne of hygiëne aandachtsvelders. Hierdoor zijn zij ook meer gemotiveerd en geschikt om de overige medewerkers van de afdeling/organisatie te motiveren.

Uit de evaluatie van de scholing kon geconcludeerd worden dat de scholing goed gewaardeerd wordt. De scholing bleek echt nodig voor deze doelgroep en helpt om de kwaliteit van infectiepreventie op een hoger peil te krijgen binnen gehandicaptenzorginstellingen.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met i.vandenheuvel@erasmusmc.nl.

Scholing Handhygiëne in de thuiszorg

In de afgelopen jaren hebben verschillende scholingen plaatsgevonden voor de thuiszorg met het thema “handhygiëne”. Na de serie basisscholingen zijn er verschillende verdiepende scholingen “infectiepreventie” georganiseerd. Mocht je meer informatie willen over deze scholingen, neem dan via het Zorgnetwerk contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid of GGD Zeeland. Je kunt ons bereiken via amrzorgnetwerkzwn@erasmusmc.nl

E-learnings
Inmiddels zijn de volgende e-learnings verschenen:

De e-learnings zijn goed ontvangen. Meedoen is niet verplicht, maar thuiszorgorganisaties raden hun medewerkers wel aan om de e-learnings te volgen. De feedback van de deelnemers was positief: de video’s sluiten goed aan en de lesstof voorziet in een behoefte. 

Foto: copyright Studio Dijkgraaf fotografie

Scroll naar boven