Transmurale werkafspraken

Het is belangrijk dat zorgorganisaties elkaar informeren over cliënten met een Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO), tijdens een doorverwijzing of overplaatsing.

Transmurale werkafspraken

In de ideale situatie wordt bij elke patiëntoverdracht tussen zorginstellingen en ook naar de thuissituatie (thuiszorg, huisarts, revalidatiecentra) goed en tijdige informatie overgedragen als de patiënt drager is van een BRMO. Op die manier kan de ontvangende zorgverlener tijdig de juiste (isolatie)maatregelen nemen en zo helpen we de transmissie van BRMO tegengaan.

Landelijke Transmurale Werkafspraken BRMO

In 2020 is door de regionale zorgnetwerken ABR een gezamenlijk visiedocument opgesteld met handvatten voor een correcte BRMO-informatieoverdracht. Doel hiervan is de verbetering van transmurale informatieoverdracht over cliënten met een BRMO (infectie/dragerschap, vastgesteld of verdenking) bij overplaatsing van cliënten tussen zorgorganisaties/zorgverleners. In onderstaande schema is weergegeven wat de essentiële stappen zijn in het proces van transmurale overdracht in het geval van (vermoeden van) BRMO-dragerschap bij een cliënt. Het volledige document is hier te downloaden:

Landelijke Transmurale Werkafspraken BRMO ABR – oktober 2020

Voor wie zijn de werkafspraken belangrijk?

 • medisch microbiologische laboratoria
 • huisartsenpraktijken en – posten
 • (psychiatrische) ziekenhuizen
 • zelfstandige behandelcentra, inclusief polikliniek
 • zorgorganisaties voor langdurige zorg:
  • verpleeg-en verzorgingshuizen
  • langdurige GGZ-instellingen
  • zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking (of meervoudige beperking)
  • zorgorganisaties voor mensen met een lichamelijke beperking
  • kleinschalige woonvoorzieningen.
 • revalidatiecentra
 • geriatrische revalidatie zorg in VPH, eerstelijns verblijf en kortdurende GGZ
 • thuiszorgorganisaties
 • ambulancedienst
 • GGD’en
 • dagbestedingslocaties.

Doel van het project

Transmurale werkafspraken over BRMO-informatieoverdracht hebben als doel de transmurale informatieoverdracht over cliënten met een BRMO (infectie/dragerschap, zowel vastgesteld als verdenking) bij overplaatsing tussen zorgorganisaties of zorgverleners te verbeteren. Deze verbetering draagt bij aan het voorkomen van verspreiding van BRMO’s en aan het voorkomen van een toename van antibioticaresistentie.

Vragen en input: welkom!

Wil je een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Bel of mail dan naar Shirley Visser

06-50 16 22 56 of s.visser-triep@erasmusmc.nl

Vragenlijst informatieoverdracht BRMO-status bij ontslag

Welke informatiebronnen worden er gebruikt bij een ontslag een patiënt/cliënt naar een volgende zorgverlener?

Op welke termijn wordt deze opgesteld?

Hoe wordt de BRMO-status informatieoverdracht opgesteld?

Welke personen zijn betrokken bij de BRMO-status informatieoverdracht bij ontslag?

Scroll naar boven