Consulenten in de regio

Er zijn verschillende consulenten werkzaam in de regio die een belangrijke schakel zijn tussen verschillende regionale en landelijke partijen en die de regio kunnen ondersteunen indien gewenst (zie: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Regionale_infectieziektebestrijding). De volgende consulenten zijn er:

  • Regionaal arts consulenten (RAC): De regionaal arts consulenten (RAC’ers), die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werken, zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.
  • Consulenten openbare medische microbiologie (COM): In Nederland zijn er vier consulenten openbare medische microbiologie. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie Laboratoria (NVMM) in het RIVM. Samen met de artsen-microbioloog van het IDS (Centrum Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Laboratorium Surveillance) dragen zij bij aan de kwaliteit van de landelijke infectieziektenbestrijding
  • Regionaal epidemiologisch consulenten (REC): De regionaal epidemiologisch consulenten (REC’ers), die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werken, zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio met name qua AMR-data en zullen epidemiologisch en methodologische ondersteuning bieden op het gebied van AMR indien gewenst.
  • Alimentair consulenten (AC) & regionaal veterinair consulenten (RVC):

Daar waar bij de regionale infectieziektebestrijding contact met en/of overdracht via dieren of voedsel aan de orde is, wordt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken. In haar rol als toezichthouder op de voedselproductieketen, kan zij een belangrijke rol vervullen bij bronopsporing en bestrijding en preventie van relevante infectieziekten. Om de samenwerking bij de regionale bestrijding en preventie van zoönose en voedsel gerelateerde infecties te versterken en uit te bouwen, zijn Regionaal Veterinair Consulenten (RVC) en Alimentair Consulenten (AC) aangesteld, allen in dienst van de NVWA.
RVC zijn toezichthoudende dierenartsen, opgeleid als specialisten diergezondheid. Alimentair Consulten (AC) hebben specifieke deskundigheid in levensmiddelenmicrobiologie en tracering in de voedselketen.

Scroll naar boven