Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

MUIZ

Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bestaat sinds 2017. Het is een webapplicatie, een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, meldcriteria en een netwerk van samenwerkende professionals in infectiepreventie.

Optimalisatie van MUIZ

De webapplicatie wordt verbeterd in gebruiksvriendelijkheid, samen met het ABR Zorgnetwerk ZWN, met Ranshuijsen als softwareleverancier en met MUIZ gebruikers uit diverse sectoren. Vanaf de week van de infectiepreventie (2-8 november 2020) is de vernieuwde webapplicatie live. Ook zorginstellingen in de GGZ en gehandicaptenzorg sluiten aan bij MUIZ.

Covid-19

Vanaf maart 2020 is het mogelijk om uitbraken van Covid-19 te melden in MUIZ. De wens was om uitbraken uniform te registreren en overzicht op de regio te houden in actuele (dag)cijfers en het verloop van Covid-19 uitbraken. 

In de Covid-19 periode zijn 130 nieuwe gebruikers aangesloten bij MUIZ in Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Gebruikers ervaren meerwaarde van het melden en raadplegen van Covid-19 uitbraken in de regio:

 • uniforme definitie en meldcriteria voor het melden en afsluiten van uitbraken Covid-19
 • gedetailleerde informatie over zieke patiënten en medewerkers
 • mogelijkheid om uitbraakinformatie met elkaar te delen en te vergelijken
 • gemakkelijk contact met elkaar op te nemen
 • aantallen inzichtelijk van bewezen én van verdachte cases

Een deskundige infectiepreventie zegt hierover:

Door de Covid-19 module in MUIZ kon ik zien of er meldingen waren vanuit de zorginstellingen waarvoor ik werk als deskundige infectiepreventie.

 Een bestuurder merkt op:

De Covid-19 module heeft meerwaarde! Door de module volg ik de ontwikkelingen in besmettingen in de regio. Data uit de module dient als managementinformatie om regionaal beleid te bepalen en ondersteunt het tactische overleg met zorginstellingen over de praktische aanpak.

MUIZ NL

Diverse regio’s in Nederland zijn geïnteresseerd om ook MUIZ te gaan gebruiken in hun regio. De Covid-19 module vergroot deze interesse.
Limburg zal als eerste nieuwe regio MUIZ ook gebruiken.
Informatie uit MUIZ in de regio Zuidwest Nederland wordt niet zonder aanvullende afspraken met andere regio’s gedeeld.

Webapplicatie

De webapplicatie MUIZ faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio. Het zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Een uitbraakmelding verschaft o.a. inzicht in:

 • de locatie en afdeling van een uitbraak;
 • hoeveel zieken er zijn;
 • of er diagnostiek is verricht;
 • wat de verwekker is;
 • of er afdelingen gesloten zijn;
 • er contactonderzoek wordt gedaan;
 • of er onrust is.

In MUIZ worden géén individuele patiëntgegevens gedeeld. Om de samenwerking te waarborgen is een bestuurlijk samenwerkingsconvenant ondertekend door bestuurders van alle deelnemende organisaties.

 • Melden en raadplegen
  U bepaalt wie er in uw organisatie toegang krijgen tot MUIZ en of zij melden of alleen raadplegen. In MUIZ kunnen uitbraken van gastro-enteritis, luchtweginfecties en influenza, scabiës en Covid-19 worden gemeld.
 • E-mail notificaties
  Wilt u alleen genotificeerd worden over uitbraken in zorginstellingen waar u patiënten mee uitwisselt? Of alleen over uitbraken in uw eigen regio? Geef dit aan in uw voorkeursinstellingen! Deze vindt u in ‘MIJN ACCOUNT’ onder uw naam, rechts bovenin de webapplicatie.
 • Contactgegevens in het MUIZ adresboek
  Alle aangesloten professionals zijn met contactgegevens opgenomen in het adresboek.
 • Data beheren
  Alle meldingen van uw eigen organisatie zijn overzichtelijk in te zien en te exporteren in Excel voor analyse
 • Helpfunctie
  Heeft u vragen of verbetersuggesties, klik dan op de HELP functie om te bellen of mailen met Ranshuijsen, de software ontwikkelaar van MUIZ

Meerwaarde van MUIZ

 • gebruiksvriendelijk en snel art. 26 uitbraken melden, op een tijdstip dat schikt;
 • eenduidige, laagdrempelige meldcriteria voor het melden en afsluiten van uitbraken;
 • BRMO uitbraken direct ook melden aan SO-ZI/AMR (RIVM);
 • overzicht op uitbraken in de regio en op de verschillende locaties van een organisatie;
 • eigen data te exporteren voor analyse;
 • regionale rapportages over trends en bijzonderheden door de GGD;
 • aandacht voor (versterking van) infectiepreventie, van zowel professionals als bestuurders;
 • veel contactpersonen infectiepreventie in ziekenhuizen, V&V, revalidatie en bij GGD’en;
 • versterking infectiepreventie en awareness op uitbraken;
 • transparantie over uitbraken, ‘normalisering’.

Aanleiding voor MUIZ in 2015

In 2015 is besloten om MUIZ te ontwikkelen naar aanleiding van relatief veel uitbraken van infectieziekten in zorginstellingen en in ziekenhuizen. Intensieve patiëntenstromen leidden ook tot overdracht van infectieziekten tussen instellingen. De individuele overdracht met patiënten leidt niet altijd tijdig tot voldoende voorzorgsmaatregelen in een ontvangende zorginstelling, met nieuwe uitbraken tot gevolg. Uitbraken veroorzaken veel leed door ziektelast en door maatregelen als het sluiten van afdelingen en isolatie. Daarnaast zijn hoge kosten voor uitbraakbestrijding en uitval van personeel ongewenst.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op via digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl

Voor vragen met betrekking tot de service, hosting en eerstelijns support van de MUIZ-webapplicatie, kunt u contact opnemen met Ranshuijsen via support@renvl.nl

Scroll naar boven