MUIZ

Op deze pagina vind je meer informatie over het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ).

MUIZ

Aanleiding

In 2015 is besloten om het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO, kortgezegd MUIZ, te ontwikkelen naar aanleiding van relatief veel uitbraken van infectieziekten in zorginstellingen en in ziekenhuizen. Intensieve patiëntenstromen leidden ook tot overdracht van infectieziekten tussen instellingen. De individuele overdracht met patiënten leidt niet altijd tijdig tot voldoende voorzorgsmaatregelen in een ontvangende zorginstelling, met nieuwe uitbraken tot gevolg. Uitbraken veroorzaken veel leed door ziektelast en door maatregelen als het sluiten van afdelingen en isolatie. Daarnaast zijn hoge kosten voor uitbraakbestrijding en uitval van personeel ongewenst.

Ontwikkeling van het Meldpunt in Regio Rotterdam
Het projectteam MUIZ coördineerde:

  • ontwikkeling van een bestuurlijk samenwerkingsconvenant MUIZ, met juristen vanuit Gemeente Rotterdam, de koepelorganisaties Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Stichting ConForte en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
  • ontwikkeling van de webapplicatie MUIZ, samen met Ranshuijsen. In werkbijeenkomsten en ICT sprints is de webapplicatie ontwikkeld door professionals uit ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGD’en, waaronder artsen microbioloog, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding.

Wat is MUIZ?

Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is een webbased softwareprogramma.

MUIZ helpt bij het transparant melden van uitbraken van alle infectiezieken, zoals gastro-enteritis, luchtweginfecties en Covid-19, scabiës, & BRMO (incl. MRSA) aanzorgorganisaties in de regio én aan de GGD. Het zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het direct melden bij de start van een uitbraak, geeft een realtime overzicht voor de regio. Zo kunt u tijdig preventieve maatregelen nemen om verspreiding van infectieziekten in uw organisatie te voorkomen. Dit bespaart kosten, leed en onrust.

Een uitbraakmelding kan o.a. inzicht geven in:

  • waar de uitbraak is (organisatie, locatie en afdeling);
  • hoeveel zieken er zijn (patiënten/cliënten en medewerkers)
  • of er laboratoriumonderzoek is gedaan
  • wat de verwekker(micro-organisme) is
  • of er afdelingen gesloten zijn
  • of contactonderzoek wordt gedaan
  • of er onrust is
  • Verloop van de eigen uitbraak in de tijd (ook in exporteerbare data)

In MUIZ worden géén individuele patiëntgegevens gedeeld. Voor zorgorganisaties is MUIZ gratis.

Bekijk de Youtube video van AMR Zorgnetwerken waarom MUIZ belangrijk is, hoe MUIZ in de praktijk werkt en wat je er als zorgprofessional aan hebt.

Scroll naar boven