Resultaten behoefteonderzoek thuiszorg en gehandicaptenzorg beschikbaar!

Hoe kan het IP&AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland zorgprofessionals werkzaam in de thuiszorg en gehandicaptenzorg het beste ondersteunen? Deze vraag stond centraal aan de start van de stage van Lotte Vermaat, vierdejaars bachelorstudent Gezondheidswetenschappen.

De thuiszorg en gehandicaptenzorg zijn voor het zorgnetwerk nog relatief ‘nieuwe’ sectoren. De afgelopen jaren zijn enkele activiteiten en projecten voor de thuiszorg en gehandicaptenzorg georganiseerd, waarvan een aantal succesvol en enkelen met beperkt succes. Mogelijk komt dit door specifieke kenmerken en behoeften van deze doelgroepen.

Daarom heeft Lotte tussen september 2023 en februari 2024 met behulp van interviews en enquêtes een onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om op te halen welke behoeften zorgprofessionals werkzaam in deze sectoren ten aanzien van kennis en vaardigheden over infectiepreventie hebben.

Ben je benieuwd naar de resultaten? Deze zijn te vinden in de twee praatplaten die zijn gemaakt aan de hand van de resultaten van het onderzoek. Er is een praatplaat over de resultaten voor de thuiszorg en er is een praatplaat over de resultaten in de gehandicaptenzorg.

Scroll naar boven