Vacature: Leden Werkgroep mbo/hbo Samenwerking in Infectiepreventie

Wil jij een sleutelrol spelen in het verbeteren van de samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) op het gebied van infectiepreventie? Ben je deskundige infectiepreventie of werk je als docent in het zorgonderwijs? Sluit je dan aan bij onze dynamische werkgroep! De werkgroep mbo/hbo is vol energie van start gegaan in onze regio, waarbij we nauwe netwerksamenwerking nastreven. Alle mbo/hbo-instellingen met relevante zorgopleidingen hebben positief gereageerd op ons initiatief tot samenwerking. We hebben al succesvolle bezoeken afgelegd aan verschillende instellingen en zijn vastberaden om onze samenwerking verder uit te breiden. Wij streven naar het verbeteren van de kwaliteit van infectiepreventieonderwijs in de regio. We hebben geconstateerd dat sommige studenten slechts één les over infectiepreventie krijgen, en vaak niet op het juiste moment. Ons doel is om de opleidingen op het gewenste niveau te brengen, in lijn met de verwachtingen van regionale afdelingen infectiepreventie. Hierbij streven we ernaar dat studenten bij aanvang van hun stage- of werkplek beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Dit realiseren we door het aanbieden van gastlessen en ‘teach the teacher’-sessies, evenals het verstrekken van een praktijklokaal checklist die de basis op orde brengt. Momenteel leggen we de nadruk op de ontwikkeling van een online leerportaal dat toegankelijk is voor studenten, docenten en medewerkers uit zorginstellingen. We besteden veel tijd aan het creëren van e-learnings en ander lesmateriaal, omdat we hiermee veel mensen tegelijk kunnen bereiken. Daarnaast heeft de werkgroep animaties ontwikkeld die eenvoudig toegankelijk zijn voor alle MBO/HBO-instellingen in de regio. We bieden ook de mogelijkheid voor fysieke gastlessen, verzorgd door deskundigen infectiepreventie uit onze werkgroep. De uren die je inzet voor de werkgroep worden vergoed op basis van een samenwerkingsovereenkomst met je werkgever. Wil je meer informatie over onze inspanningen of heb je interesse om deel te nemen aan onze werkgroep? Kijk op de website-pagina van de werkgroep en neem dan contact met ons op via amrzorgnetwerkzwn@erasmusmc.nl
Scroll naar boven