WAAW: Hoe monitoren we antibioticaresistentie (surveillance)?

Dinsdag 22 november is de derde dag van de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) met als thema: hoe monitoren we antibioticaresistentie (surveillance)?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt voortdurend allerlei gegevens over infectieziekten en deze informatie wordt gebruikt om uitbraken van infectieziekten te signaleren. Deze systematische gegevensverzameling wordt surveillance genoemd. Surveillance van alle betrokken partijen is nodig om antibioticaresistentie terug te dringen. Tijdens het RODIN-symposium en webinar ‘Antibioticaresistentie’ die deze dag plaatsvinden, wordt hierop ingegaan. Ook wordt gekeken naar resistentie tijdens de COVID-19 pandemie en wordt een casus gepresenteerd. In deze casus worden de rollen én afstemming tussen de betrokken partijen duidelijk. Daarnaast komen nieuwe middelen en nieuwe diagnostiek aan bod. Het symposium, dat online ook te volgen is, voor artsen, deskundigen infectiepreventie en beleidsmedewerkers. Het vindt plaats in het Prinses Theater te Rotterdam van 16.00 – 20.00 uur.

Download hier de uitnodiging voor het RODIN symposium/webinar antibioticaresistentie.

Meld je hier aan voor het fysieke RODIN Symposium

 

Scroll naar boven