Surveillancemogelijkheiden via SNIV voor verpleeghuizen

In 2020 zijn er twee modules binnen SNIV waar verpleeghuizen aan deel kunnen nemen. Het gaat om de antibiotica surveillance module en de verdiepende UWI module. Hieronder namens het SNIV-netwerk een korte uitleg over beide modules. Verpleeghuizen zijn nog van harte welkom hieraan deel te nemen.

Antibiotica surveillance

Gezien het grote belang van rationeel antibioticagebruik, in het licht van stijgende resistentieontwikkeling, vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan een zo volledig mogelijke rapportage over het antibioticaverbruik in Nederland. Na een geslaagde pilot in 2018 (data van het jaar 2017) sluiten we als SNIV-netwerk ook in 2020 (data 2019) aan bij de al bestaande surveillance die wordt uitgevoerd door de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).

Deelnemers krijgen een terugkoppeling van de verbruiksgegevens uitgedrukt in DDDs (Defined Daily Dose) per 100 cliëntdagen. Deze data dragen bij aan een betere benchmark, onder meer in het kader van antibiotic stewardship activiteiten.  De gegevens worden door de apotheek van de deelnemende instellingen aangeleverd. Instellingen kunnen zich hiervoor nog tot 1 maart 2020 aanmelden.

Verdiepende UWI module

De verdiepende UWI module richt zich op onderzoek naar asymptomatische bacteriurie en urineweginfecties bij kwetsbare ouderen. Eind 2018 is de nieuwe richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ door Verenso uitgebracht. Daarin zijn een aantal belangrijke veranderingen opgenomen. Bijvoorbeeld een afwachtend beleid bij aspecifieke klachten bij verdenking urineweginfectie. Deze veranderingen en kennislacunes over asymptomatische bacteriurie waren voor ons reden om dit verdiepingsonderzoek op te zetten. We weten dat veel ouderen een bacteriurie hebben. Het is echter niet bekend hoe vaak dit precies voorkomt in Nederland. Ook over het beloop van asymptomatische bacteriurie is weinig bekend. Eerder werd asymptomatische bacteriurie gezien als een risico voor een urineweginfectie. Nu denken we dat bacteriurie een onschuldig verschijnsel is, dat mogelijk zelfs bescherming biedt tegen een urineweginfectie. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid opleveren over asymptomatische bacteriurie. Vooral over hoe vaak dit voorkomt in Nederland en wat het beloop hiervan is. Dit levert waardevolle informatie op om de nieuwe richtlijn te evalueren.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via de website van het RIVM. Indien gewenst kan het RIVM ook bij uw instelling langskomen om te overleggen over deelname. Ook voor het prevalentie onderzoek in april of voor het doorlopende incidentie onderzoek kan nog worden aangemeld. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan deze onderzoeken. Op de kennis- en netwerkdag van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland op 5 maart aanstaande is er een posterpresentatie over SNIV. Hier is ook een collega van het RIVM aanwezig om vragen te beantwoorden.

Scroll naar boven