Voorstel MUIZ-optimalisatie in het Regionaal Coördinatie Team

Vorige week is het voorstel voor de optimalisatie van MUIZ besproken in het RCT. Eind 2019 is in twee werksessies én in gesprekken met professionals feedback opgehaald van gebruikers van MUIZ om tot dit voorstel te komen. De wensen zijn divers, maar goed te bundelen. De nieuw te ontwikkelen toepassingen voor MUIZ hebben als doel om snel(ler) uitbraken te kunnen melden en te raadplegen en om relevante informatie te delen binnen je organisatie om zo tijdig(er) maatregelen te kunnen nemen.

De meest prangende wensen worden als eerst uitgewerkt. Dit zijn de optimalisatie van de webapplicatie en een manier om MUIZ mobiel kunnen gebruiken. Daarna komen de mogelijkheden aan bod om relevante informatie te kunnen delen met collega’s en om advies, maatregelen of extra info mee te sturen.

Het RCT geeft hierbij mee:

  • formuleer scherp wat de meerwaarde is voor de gebruikers; wat heb ik eraan als gebruiker?
  • werk tevoren goed uit of nieuwe tools juridisch en qua beveiliging zijn toegestaan; welke info mag er gedeeld worden voor tijdiger maatregelen? en welke eisen zijn er aan een mobiele toepassing in een app?

Wordt vervolgd, een volgende keer met het eerste resultaat!

Treft u ons niet in de komende werksessies of op de Kennis- en Netwerkdag van 5 maart 2020? Mail het team gerust als u interesse heeft!

Scroll naar boven