Project MAIL in de landelijke schijnwerpers

Recent is een artikel over ons project uniformeren van patiëntinformatie over BRMO’s opgenomen op de website van de gezamenlijke zorgnetwerken. Uniek aan de aanpak van dit project is dat de input van de patiënten zelf het uitgangspunt is. En ander speerpunt is dat de informatie die wordt opgeleverd begrijpelijk is voor mensen met laaggeletterdheid. Lees hier het volledige artikel.

Scroll naar boven