Start Puntprevalentieonderzoek verpleeghuizen in Zuidwest Nederland

In 2018 vindt een landelijke meting plaats naar het voorkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen via een Puntprevalentieonderzoek (PPO). Het PPO is een landelijk onderzoek van het RIVM en geeft inzicht in hoe vaak dragerschap van ESBL en CPE voorkomt in verpleeghuizen. De regionale ABR zorgnetwerken zijn verantwoordelijk voor de regionale aanpak van dit onderzoek. Per 1 mei is Els Punt gestart als PPO coördinator binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.

Wat houdt dit onderzoek naar resistente bacteriën in?

Het is de bedoeling om tussen 1 mei en 1 oktober van dit jaar 30 locaties van verpleeghuizen te includeren in Zuidwest Nederland. Locaties zullen worden benaderd op basis van een steekproef of hebben zelf aangegeven graag deel te willen nemen. Per huis worden minimaal 40 patiënten getest. Middels een peri-anaal swab, die afgenomen zal worden tijdens de dagelijkse verzorging, zal onderzocht worden of de deelnemer drager is van ESBL-producerende bacteriën en/of Carbapenemase-producerende enterobacteriën (CPE).  Deze enzymen kunnen bepaalde soorten antibiotica afbreken of neutraliseren.

De diagnostiek wordt uitgevoerd bij het regionale Medisch Microbiologisch Laboratorium. Het RIVM verzamelt de resultaten van het onderzoek, op die manier geeft het inzicht op landelijk niveau. Verpleeghuizen kunnen de resultaten gebruiken om maatregelen te nemen om de verspreiding van resistente bacteriën tegen te gaan.

De PPO coördinator binnen de regio coördineert het onderzoek en is het aanspreekpunt voor de verpleeghuizen.

Contact en meer informatie?

Voor vragen over deelname aan het PPO in Zuidwest Nederland kun je contact opnemen met Els Punt via n.punt@erasmusmc.nl. Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kan ook telefonisch contact opgenomen worden met het RIVM: 030-2747574 (bereikbaar tussen 9.30 uur en 12 uur). Op de website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over het PPO: link naar pagina RIVM

Scroll naar boven