Artikel ‘Wees alert op ESBL-producerende bacteriën’

In het tijdschrift Huisarts & Wetenschap is in de editie van 18 april jl. een artikel gepubliceerd over de betekenis van ESBL in de huisartsenpraktijk. Het artikel is van de hand van drie auteurs werkzaam in de regio Zuidwest Nederland, namelijk: Antoinette Agatha van Driel, Ellen Stobberingh en Annelies Verbon. Een pdf bestand van dit artikel vindt u hier.

In het artikel ‘Wees alert op ESBL-producerende Bacteriën’ wordt benadrukt dat wereldwijd steeds meer mensen geïnfecteerd raken door extended-spectrumbètalactamase (ESBL) producerende bacteriën. Bij een infectie door een ESBL-producerende bacterie (EPB) kan het zijn dat de standaardbehandeling niet aanslaat. Huisartsen moeten hierop bedacht zijn als een standaardbehandeling bij infecties faalt en er risicofactoren aanwezig zijn voor dragerschap van EPB.

EPB is niet alleen een probleem van zorginstellingen, maar ook van de community en van de huisarts. Huisartsen krijgen hier in toenemende mate mee te maken door de veranderende samenstelling van de patiëntenpopulatie en de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de huisarts. Het is van belang dat bij overplaatsing tussen zorginstellingen mogelijk EPB-dragerschap of -infectie wordt vermeld in de overdracht en (tijdelijk) in het EPD om transmissie van EPB tussen de eerste en tweede lijn en tussen zorginstellingen onderling tot een minimum te beperken. Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is essentieel voor de aanpak van dit toenemend probleem (Van Driel, Stobberingh & Verbon, 2018).

Samen met dit artikel is een artikel gepubliceerd over de rol van de huisarts in de ABR zorgnetwerken. Dit artikel, geschreven door collega’s uit de ABR Zorgnetwerken in Brabant en Limburg, leest u hier.

 

 

Scroll naar boven