Overleg – artsen-microbioloog & medisch moleculair microbiologen

Op 8 maart jl. vond een interactief overleg plaats met artsen-microbioloog & medisch moleculair microbiologen en Aios medische microbiologie uit de regio. Hier stonden drie onderwerpen op de agenda: 1) transmurale werkafspraken, 2) punt prevalentie onderzoek, en 3) eenheid van taal.

1. Tijdens het overleg werd er constructieve inbreng geleverd voor de werkgroep ’Transmurale Werkafspraken’. Er is nagedacht welke ingrediënten nodig zijn om tot transmurale werkafspraken te komen en hoe de regionale samenwerkingsopgave eruit ziet. Het gaat dan enerzijds over eenheid in detectie en screening en anderzijds over zorgvuldige (informatie)overdracht van patiënten die drager zijn van een BRMO. Met goede transmurale werkafspraken willen we helpen de transmissie in de keten van BRMO’s te voorkomen.

De werkgroep ‘Transmurale Werkafspraken’ wordt momenteel samengesteld. We kiezen daarbij een zo breed mogelijke samenstelling van zorgaanbieders uit de hele zorgketen in Zuidwest Nederland Zie deze link voor meer informatie over deze werkgroep.

2. N.a.v. het overleg is onder andere de actie gevormd om de werkwijze rondom het lab protocol van het Punt Prevalentie Onderzoek (PPO) regionaal af te stemmen (zoals te gebruiken materialen). Ook was er ruimte voor collegiale informatie-uitwisseling.

3. Eenheid van Taal is een gezamenlijk landelijk project van Nictiz, NVMM en RIVM. Het doel van dit project is om de uitwisseling van informatie tussen Medisch Microbiologische Laboratoria te verbeteren en te versnellen, zowel onderling als ook met de landelijke monitoring- en surveillancesystemen van het RIVM. Om dit te realiseren is een gemeenschappelijke taal ontwikkeld in de vorm van een gestandaardiseerde codelijst. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken nodig en aanpassingen aan systemen. In een pilot wordt hiervoor een blauwdruk ontwikkeld. Het RLM Dordrecht-Gorinchem doet mee aan deze pilot (Roel Streefkerk).

Gezien het succes van dit overleg zal dit voor de zomer herhaald worden. Dan zal in ieder geval het vervolg van de transmurale werkafspraken op de agenda staan.

Scroll naar boven