Halfjaarlijks BRMO regio-overleg Zeeland

Op 13 maart jl. vond het halfjaarlijks BRMO provinciaal overleg tussen GGD Zeeland, microbiologen, de specialisten ouderen geneeskunde, deskundigen infectiepreventie en beleidsadviseurs plaats in Veere. Tijdens dit overleg spraken verschillende partijen uit de regio over het opstellen van regionale richtlijnen, informatie delen, netwerken en de ontwikkelingen rondom BRMO en ABR in de provincie.

Janet Vos nam tijdens het overleg op 13 maart de elf basistaken vanuit het Ministerie van VWS door en besprak de stand van zaken binnen het ABR Zorgnetwerk ZWN. Ook aanvullende projecten buiten de basissubsidie kwamen aan bod tijdens het overleg, zoals de uitrol van het Meldpunt Uitbraak Infectie Ziekten (MUIZ). MUIZ faciliteert transparantie en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGD. Zo kunnen er preventieve maatregelen worden genomen om verspreiding van infectieziekten in instellingen te voorkomen. Een andere ontwikkeling op het gebied van ABR en infectiepreventie is het grensregio project I-4-1 Health. I-4-1-Health heeft een digitaal meetinstrument ontwikkeld: de Infectie Risico Scan (IRIS). De IRIS meet verschillende factoren die een rol spelen in het voorkómen van infecties en de verspreiding van resistente bacteriën, zoals een goede schoonmaak, goede handhygiëne door zorgverleners, het juist gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica. De ziekenhuizen en binnenkort enkele verpleeghuizen in Zeeland zijn of gaan aan de slag met de implementatie hiervan.

Het halfjaarlijks BRMO overleg bestaat sinds enkele jaren en brengt in kaart wat er speelt op het gebied van BRMO en ABR in de provincie. Deze informatieoverdracht is cruciaal voor netwerkversterking.

Scroll naar boven