Nieuwe naam en nieuw logo

Het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland heeft zich de afgelopen periode verbreed tot een infectiepreventie en ABR Zorgnetwerk. Om deze beide speerpunten ook naar buiten uit te dragen is de naam en het logo aangepast. Naast aandacht voor antibioticaresistentie willen wij in de komende periode een zwaarder accent op het borgen van de aandacht voor infectiepreventie gaan leggen.

 

Scroll naar boven