In kaart brengen regionaal BRMO-beleid

Recent zijn we van start gegaan met het project ‘in kaart brengen regionaal BRMO-beleid’. Hierbij ligt de focus allereerst op het in kaart brengen van verschillen in het beleid van de regionale ziekenhuizen bij een BRMO-bevinding. De infectiepreventie teams worden gevraagd om inzicht te geven in bijvoorbeeld het beleid omtrent isolatie op de polikliniek, op de dagbehandeling en bij opname voor verschillende categorieën BRMO’s. Ook wordt gekeken naar het proces van labelen en ontlabelen in het EPD, regels voor bezoekers en de einddesinfectie voor verschillende BRMO’s. Wanneer deze verschillen duidelijk in kaart zijn gebracht, zal ernaar worden gestreefd om het BRMO-beleid regionaal meer op elkaar af te stemmen. Het is daarnaast ook belangrijk om eventuele verschillen tussen ziekenhuizen goed uit te leggen aan patiënten. Patiënten die gelijktijdig onder behandeling zijn in meerdere regionale ziekenhuizen kunnen namelijk met verschillende isolatiemaatregelen te maken krijgen. Hier zal tevens aandacht aan worden besteed.

Scroll naar boven