MUIZ: een terugblik en een doorkijk naar de toekomst

Op 21 februari 2020 werd bij het Meldpunt Uitbraak Infectieziekten (MUIZ) voor het eerst melding gemaakt van het Covid-19 virus. Toen nog onder de noemer ‘influenza-/luchtweginfecties’. Al snel stroomden de meldingen binnen en werd het mogelijk om specifiek ook Covid-19 uitbraken te melden in MUIZ. Tot nu toe zijn er ruim 360 meldingen gedaan van een Covid-19 uitbraak in de GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid.

Nu werken wij op de GGD aan de jaarrapportage van 2020 voor bovengenoemde regio’s. Wat zijn wij onder de indruk van de gebeurtenissen in zorginstellingen en het werk wat daar verzet is! Dat melders MUIZ zo goed hebben weten bij te houden, terwijl er 24 uur per dag op een ongekende schaal zorg verleend werd aan patiënten en cliënten, daar hebben wij diep respect voor!

Nu we ruim een jaar verder zijn, ziet de wereld er heel anders uit: veel bewoners en zorgmedewerkers zijn de afgelopen maanden gevaccineerd. Dit vaccinatie-effect is ook duidelijk terug te zien in MUIZ. Het aantal gemelde uitbraken en besmettingen is in het voorjaar aanzienlijk teruggelopen. Dit geeft ons de ruimte om te werken aan de genoemde jaarrapportage; een flinke klus!

Voor de jaarrapportage worden alle uitbraakmeldingen bekeken en gesorteerd op bijvoorbeeld meldsnelheid (de tijd tussen het aanmaken van een melding en de genoemde uitbraakdatum), duur, grootte en afsluitsnelheid (de tijd tussen de ‘datum eerste dag zonder zieken’ en afsluitdatum). Alle meldingen die opvallen hebben onze speciale aandacht. Zo komen we diverse scenario’s tegen: van korte, heftige uitbraken, tot lange uitbraken die maar doorsluimeren. Tussentijds worden melders dan ook gebeld om toelichting te vragen bij sommige invoer om deze zo nodig aan te laten passen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de regionale rapportage een kloppend beeld geeft. Echt een monsterklus dit jaar, aangezien er ruim 400 uitbraken zijn gemeld in MUIZ. In vergelijk met 2019: toen werden in totaal 126 uitbraken gemeld in de drie GGD-regio’s.
Uiteraard hebben deze meldingen grotendeels betrekking op Covid-19. Er zijn weinig tot geen andere infectieziekten gemeld gedurende de Covid-19 uitbraken/periode.

De data-analyse levert inzicht op over de Covid-19 uitbraken, in de duur, de grootte en het verloop ervan. En ook over de manier waarop MUIZ gebruikt wordt door de diverse melders. Op basis hiervan kan MUIZ verder worden verbeterd, zowel inhoudelijk als op het gebied van gebruikersgemak. Zo zien we bijvoorbeeld dat niet altijd duidelijk is wanneer een melding kan worden gesloten als er geen zieke patiënten meer zijn, maar nog wel besmettingen onder het personeel. Of dat een melder zelf niet direct een duidelijk overzicht heeft van het verloop van zijn melding aan de hand van de eigen datainvoer in MUIZ.

Heeft u terugkijkend op afgelopen jaar of naar aanleiding van eerdere (jaar)rapportages een ervaring of verbetersuggesties om met ons te delen? Graag! U kunt deze delen via support@renvl.nl. We streven ernaar om de jaarrapportage 2020 voor de zomer af te ronden en met jullie te delen.

MUIZ kreeg ook vanuit andere regio’s veel aandacht. Het unieke inzicht dat MUIZ ons als regio biedt in de introductie en het verloop van Covid-19 uitbraken in zorginstellingen, bleef niet onopgemerkt. Utrecht en Limburg hebben MUIZ in hun regio’s (zorgnetwerken) in gebruik genomen. Er wordt daar gewerkt met exact dezelfde MUIZ-webapplicatie en dezelfde meldingscriteria voor uitbraken. Hosting en support wordt ook daar verzorgd door onze softwareontwikkelaar Ranshuijsen. Wel hebben de regio’s een eigen bestuurlijk samenwerkingsconvenant. Vanzelfsprekend is de data van onze regio’s niet zichtbaar in andere regio’s en vice versa.

Voor nu willen we u hartelijk bedanken voor de meldingen in MUIZ en de samenwerking in deze afgelopen periode aan uitbraakbestrijding in onze regio. We hopen dat er nu weer ruimte komt voor rust waar dat nodig is en voor andere dingen dan Covid-19 uitbraken!

Scroll naar boven