Kennisontwikkeling in de thuiszorg: een nieuwe leeromgeving

“Ik ben zelf nogal praktisch en dan houd ik ervan dat je iets maakt dat echt zin heeft en iets bijdraagt.” Met die insteek gaat Suzanne de Feijter aan de slag met het project ‘Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR’. Suzanne is niet alleen projectsecretaris, maar ook ervaringsdeskundige. Een paar jaar terug werkte ze naast haar functie als verpleegkundige maatschappij & gezondheid bij de GGD ook een paar dagen per week in de thuiszorg. Suzanne vertelt over het project, het belang, de uitdagingen en het doel.

ABR en BRMO’s halveren

“Het is best wel een complex project. Dat merk ik als ik bel met thuiszorgorganisaties en in een paar zinnen wil uitleggen wat we doen. Maar je merkt dat het gaat leven als je even uit kan leggen. Vroeger speelde BRMO’s en MRSA alleen in ziekenhuizen. Dan ging je naar huis en dat was niet zo erg, want dan besmette je anderen er niet mee. Nu is er veel meer thuiszorg. Mensen moeten langer thuisblijven. De thuiszorgmedewerkers komen natuurlijk bij heel veel verschillende mensen. Je wilt zorgen dat die BRMO’s niet toenemen, dus dan moet je kennis vergaren. Misschien wordt dit nog niet gezien als belangrijk, maar dat omslagpunt is wel aan het komen. Uiteindelijk willen we dat burgers merken dat er niet meer BRMO’s en ABR in de thuiszorg komen. Een van onze doelstellingen is ook 50% minder BRMO’s en ABR in de thuiszorg. Dat is wel een stevig doel dat we willen bereiken.”

Netwerk van thuiszorgers

“Ik werk vanuit GGD Zeeland samen met GGD Zuid-Holland Zuid in het zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Tegelijk met dit project in ons netwerk, loopt er eenzelfde project bij GAIN in Gelderland. In onze projectgroep zitten ook allemaal verschillende mensen: een onderzoeker, een deskundige infectieziekten, een arts-microbioloog, een beleidsmedewerker, maar ook een thuiszorgmanager. Dus je ziet wel dat het een heel erg uiteenlopende groep is. Ik vind het ontzettend leuk dat het een samenwerking is met veel verschillende partijen. We hadden twee bijeenkomsten gepland voor thuiszorgmanagers, maar ook wijkverpleegkundigen en beleidsmedewerkers schoven aan. Dan blijkt dat die elkaar nog niet goed kennen. Het was ieder voor zich, allemaal eigen organisaties. Er is nog niet zo’n netwerk. Met dit project willen we dat ook stimuleren. We zagen op die bijeenkomsten dat ze het fijn vonden om van elkaar te horen hoe ze met ABR en BRMO’s omgaan. In de verpleeghuiszorg zie je dat ze elkaar beter weten te vinden, dus dat is wat je hier ook wilt hebben.”

Leeromgeving ontwikkelen

“We zitten nu in de fase dat we bezig zijn met hoe we de leeromgeving gaan opzetten. Het is nogal een kluif om iets digitaals te maken. Bij e-learning zie je vaak dat het een groot geheel is, waar je een keer een paar uur mee bezig bent en het dan pas na twee of drie jaar weer moet herhalen. Wij willen dat het langer beklijft en actueel blijft. We hebben het ook wel over blended learning, waarbij je af en toe stukjes geeft. We zijn nog op zoek naar wat wel werkt en wat niet werkt. Je ziet dat organisaties daar heel verschillend mee omgaan. Sommigen vinden filmpjes heel fijn, anderen weer niet. We hebben ook aan een app gedacht. We moeten ook kijken naar wat er al is. Bijvoorbeeld over handhygiëne bestaat al een hoop materiaal. Daar moeten we op voortbouwen. We zijn nu bezig met oriëntatie op wat er al is.”

Ideeën en aanhaken

“Ik vind de grootste uitdaging om in een jaar tijd een werkende leeromgeving neergezet en geëvalueerd te hebben. Ik denk ook dat we niet gauw klaar zijn. Het is best wel een korte tijdsperiode waarin alles gedaan moet zijn. Ook de scholing en dat je mensen de leeromgeving laat gebruiken. Dan hebben we nog een aantal live-bijeenkomsten gehad, waar de verpleegkundigen gewoon zelf kunnen netwerken en vragen kunnen stellen. In november of december van 2019 willen we ook de evaluatie rond hebben. Ik sluit niet uit dat er een vervolg komt na 2019. Juist omdat er in de thuiszorg nog heel veel te bereiken is. Vaak volgen er punten uit een project die nog meer aandacht nodig hebben of herhaald moeten worden. Misschien maken we ook wel een module en gaan we na het project van daaruit verder. Maar het is nu nog te vroeg om dat te zeggen. We zijn eigenlijk nog maar net goed gestart met het verzamelen van materiaal. Eind januari zitten we samen met GAIN en Zuidwest Nederland, dan kijken we waar we voor kiezen. Nu verzamelen we informatie in de teammanagersbijeenkomsten en daar zitten wel hele goede ideeën tussen. Ook als de lezers goede ideeën hebben, is dat altijd welkom, juist in deze fase. Thuiszorgorganisaties mogen zeker warm gemaakt worden om bij dit project aan te haken. Zodat hun werknemers ook bewust met dit onderwerp aan de slag kunnen. Het zou goed zijn als mensen die dit lezen en contacten met thuiszorgorganisaties hebben dit ook positief gaan uitdragen en zeggen van ‘Moet jullie organisatie hier niet ook bij betrokken worden?’ Het positief meekrijgen en actief aanhaken van mensen is het belangrijkste.”

Het projectteam verwelkomt input over de ontwikkeling van een leeromgeving over BRMO’s en ABR. Heb je naar aanleiding van dit artikel ideeën voor het team? Neem dan contact op met abr.zwn@erasmusmc.nl

Scroll naar boven