Even voorstellen: Greet Vos, lid van het Regionaal Coördinatie Team

In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan….

Greet Vos: ‘Ik werk sinds 1995 bij het Erasmus MC als arts-microbioloog en sedert 2012 ben ik Hoogleraar Infectiepreventie in zorginstellingen. Een arts-microbioloog stelt microbiële diagnoses, adviseert over behandeling van infecties, beheert het medisch microbiologisch laboratorium en heeft in het algemeen de medische eindverantwoordelijkheid van preventie van infectieziekten in zorginstellingen waar de diagnostiek wordt uitgevoerd. Toen ik meer dan 20 jaar geleden bij het Erasmus MC startte heb ik gelijk de preventie van zorginfecties in mijn “pakket” gekregen. Er was toen nauwelijks 1 fte beschikbaar voor preventie. Nu is dit een veelzijdige unit waar onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg zijn samengebracht en is het een afdeling die niet meer weg te denken is uit het ziekenhuis.’

Greet in het kort:

Leeftijd: 57

Burgerlijke staat: Geregistreerd partnerschap

Wel/geen kinderen: 3 Kinderen van 17, 19 en 21 jaar

Hobby’s en sport: Literatuur, klassieke muziek en wandelen

Alles begint bij het lab

‘Binnen het zorgnetwerk Antibioticaresistentie (ABR) voor Zuidwest-Nederland ben ik lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT stuurt de zorgregio aan, bepaalt de agenda’s en deelt ontwikkelingen en nieuws met de regio. Vanuit het Zorgnetwerk zit ik in de werkgroep ‘transmurale werkafspraken’. Om inzicht te krijgen in wat we nu al doen, zijn we gestart met een enquête voor artsen-microbioloog van het laboratorium. In het lab hebben we inzicht in het ontstaan van infecties, de mate waarin bepaalde infecties zich voordoen, bij welke patiënten ze voorkomen en de risicofactoren die een rol spelen. Alle bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s) beginnen bij het lab.’

Samenwerken

‘Om beter en efficiënt in de regio samen te kunnen werken, is het belangrijk om elkaar te leren kennen, te delen hoe we werken en werkafspraken te maken. Weten we wanneer ergens een BRMO wordt geconstateerd? Doen we op dezelfde wijze dezelfde kweken? Hoe zorgen we dat een patiënt hierover op een heldere en eenduidige manier wordt geïnformeerd? Dat zijn allemaal vragen waarop we met elkaar antwoord moeten geven. Maar dit gaat niet vanzelf. Het valt niet mee om processen te veranderen waarmee mensen al jaren werken. Dit vraagt tijd en inzet van alle betrokken partijen.’

Casemanager

‘De inventarisatie van het lab is een mooie eerste stap die we maken bij het uniformiseren van processen en werkafspraken. Dit willen we ook gaan doen bij deskundigen infectiepreventie. Ook vinden we het belangrijk dat een BRMO-drager een casemanager krijgt. Dit is degene die zorgdraagt voor de regie en coördinatie van follow-up van de patiënt, de eventuele behandeling van het dragerschap en de ondersteuning van een patiënt. Door beter samen te werken en van elkaar te leren, leggen we een stevige basis voor een efficiënte bestrijding van antibioticaresistentie.’

————————————————————–

In het volgende interview komt William Wezenbeek van de GGD Zeeland aan het woord over zijn rol in het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland.

Scroll naar boven