Van pilot naar structureel zorgnetwerk in Zuidwest Nederland

Nadat we in de pilotfase van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland warm hebben gedraaid in de regionale samenwerking op het gebied van Antibioticaresistentie zal vanaf 1 juni de structurele fase ingaan. We hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van VWS en het totale programma is inmiddels goedgekeurd. Vanaf 1 juni gaan we actief aan de slag met 6 thema’s en binnen deze thema’s zijn verschillende activiteiten gedefinieerd. Klik op de link voor de samenvatting van alle activiteiten. Het Regionaal Coördinatieteam (RCT) heeft veel zin in deze nieuwe fase en we hopen met nog meer enthousiaste collega’s in Zuidwest Nederland verder te werken aan onze ambitie om de dreiging van Antibioticaresistentie gezamenlijk een halt toe te roepen. Blijf jij ons meehelpen?

Scroll naar boven