Even voorstellen: Erika Kuilder, lid van het Regionaal Coördinatie Team

In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan…

Erika Kuilder: “Als programmamanager ben je vaak met grote ontwikkeltrajecten bezig, waar meerdere projecten onder vallen. Je wil nieuwe ontwikkelingen in gang zetten, dus is het belangrijk dat je een brede blik en een breed netwerk hebt en dat je goed kunt verbinden, zowel mensen als inhoud.”

Erika in het kort

Leeftijd: 41

Burgerlijke staat: getrouwd

Kinderen: dochter van 8, zoon van 6

Hobby’s: lezen, uit eten gaan, fotografie, reizen

GGD en ABR

“Ik werk bij de GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht. Ik heb sociale geografie gestudeerd, niet een hele gebruikelijke achtergrond in ABR-land. Ik heb veel ervaring als bestuurlijk adviseur. Ik heb lang bij de gemeente Dordrecht gewerkt, dus ik ben goed bekend met bestuur, processen en programmatisch werken. Dat was de aanleiding dat ik namens de GGD Zuid-Holland Zuid bij het ABR-zorgnetwerk ben betrokken. De GGD Zuid-Holland Zuid wilde zich namelijk verbinden aan het ABR-zorgnetwerk en het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) uitrollen in de regio. Ook willen we in bredere zin een rol vervullen binnen het ABR-vraagstuk. Dat doen we binnen GGD Zuid-Holland Zuid met een team van een arts, een aantal verpleegkundigen en ik.”

Meldpunt infectieziekten

“Bij het MUIZ kunnen de aangesloten zorginstellingen uitbraken van infectiezieken melden. Ook als er sprake is van een BRMO. Dat systeem werkt op uitbraakniveau, wat betekent dat er minimaal twee mensen het moeten hebben, dus er zitten geen individuele patiëntgegevens in. Het doel is dat de instellingen van elkaar weten welke uitbraken er zijn, zodat ze daarop kunnen anticiperen, bijvoorbeeld als een patiënt overgedragen wordt. De instellingen zijn er dan alert op dat ze iemand binnen krijgen die afkomstig is van een afdeling waar een uitbraak heerst.  Dan kunnen ze tijdig eventuele preventieve maatregelen nemen. Dit meldpunt is ontwikkeld in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenwerking met hun zorgpartners, waarna GGD Zuid-Holland Zuid en GGD Zeeland ervoor hebben gekozen om MUIZ uit te rollen in hun GGD-regio’s. Degenen die toegang hebben tot MUIZ kunnen gegevens uit het systeem halen. Je kunt er ook mee zien hoe een uitbraak verloopt binnen de regio.

Informatieoverdracht verbeteren

“Ik zit bij het RCT als projectleider transmurale werkafspraken, een van de regionale projecten uit het ABR-zorgnetwerk. In dit project houd ik me vooral bezig met informatieoverdracht binnen de zorgketen. We hebben een aantal knelpunten in de informatieoverdracht in kaart gebracht. Een hoofdbehandelaar moet bij de overdracht van een patiënt een overdrachtsbrief schrijven. Maar soms komt die brief pas na vier weken bij de volgende behandelaar. Bij overdracht van informatie over BRMO-dragerschap moet je snel zijn, dus is vier weken te laat. Wat mede de sleutel tot succes kan zijn, is de rol van de verpleegkundige. De verpleegkundige geeft ter plekke een overdracht mee met de patiënt aan de verpleegkundige van de ontvangende instelling. Als we ervoor zorgen dat daar de belangrijke BRMO-informatie in staat, hebben we ook de – bij BRMO benodigde – snelheid van de overdracht te pakken. Ook zijn er nog verschillen in hoe instellingen de informatie opschrijven. De ene instelling zegt alleen dat de patiënt drager is van een BRMO. De andere noemt specifiek om welke BRMO het gaat, zoals MRSA. Hoe specifieker de informatie, des te gerichter en sneller de ontvangende instelling kan bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn om verspreiding van de BRMO te voorkomen. Dit gaat vooral over het zenden van informatie, maar er is ook een rol van de ontvanger. Als je geen informatie krijgt, kun je daar ook actief achteraan gaan. Het is dus over en weer wat dat betreft.”

Samen oplossingen zoeken

“We zien voldoende knelpunten in het ABR-vraagstuk in onze regio die aangepakt moeten worden. Het leuke in ons RCT is dat iedereen altijd op zoek gaat naar oplossingen en mogelijkheden. Het RCT is breed samengesteld, er zit een grote diversiteit aan mensen in. Het is een gemotiveerde club mensen, die er met elkaar de schouders onder willen zetten. In het netwerk weten we ook mensen te activeren. We hebben een grote hoeveelheid projecten en initiatieven lopen. Daar horen allemaal projectgroepen bij. De leden daarvan betrekken weer hun achterban bij de projecten, waardoor het een groeiend netwerk is. We communiceren veel over wat we doen, bijvoorbeeld met deze nieuwsbrief. Daarnaast hebben we jaarlijks een kennis- en netwerkdag voor iedereen die dat interessant vindt. Het netwerk groeit continu en zo proberen we het ABR-vraagstuk op de agenda te krijgen. Je moet het ook samen doen, anders krijg je dit vraagstuk niet opgelost.”

 

Scroll naar boven