Update projectgroep Ontwikkeling scholingsprogramma voor medewerkers van de thuiszorg

De projectgroep Ontwikkeling scholingsprogramma voor de medewerkers van de thuiszorg is enthousiast aan het werk gegaan! Bij de start van het project hebben we bijeenkomsten gehouden met medewerkers van de thuiszorgorganisaties. De uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben geleid tot twee wijzigingen in de uitvoering.

Van één naar twee digitale scholingsprogramma’s

Bij de start van het project hadden we het doel om één digitaal scholingsprogramma te ontwikkelen voor medewerkers van de thuiszorg. Uit de voorbespreking met thuiszorgorganisaties is gebleken dat medewerkers verschillende leerstijlen hebben. Door de inhoud op verschillende manieren aan te bieden, bereiken we een zo goed mogelijk effect en resultaat van de bijscholing.

Tegelijkertijd is er onderzoek gedaan naar eerder ontwikkelde scholingsprogramma’s. Dit zijn scholingsprogramma’s over antibioticaresistentie in andere zorgsectoren dan de thuiszorg (o.a. verpleeghuissetting).

De projectgroep wil graag rekening houden met verschillende leerstijlen én de bestaande scholingsprogramma’s die we hebben gevonden. Daarom willen we twee verschillende digitale scholingsprogramma’s ontwikkelen en aanbieden:

  1. Doorontwikkeling van de e-learning behorend bij het programma “Handsome”. Dit programma is (m.b.v. Zon Mw) ontwikkeld om kennis over, en het gebruik van, handhygiëne in verpleeghuizen te stimuleren. Deze nieuw te ontwikkelen e-learning wordt aangeboden via platform www.freelearning.nl. Dit platform wordt al veel gebruikt in de zorg. Het trainingsprogramma willen we inhoudelijk aanpassen voor thuiszorgmedewerkers. In het programma voor de thuiszorg combineren we kennis over antibioticaresistentie met informatie over het belang van goede (hand)hygiëne.
  2. GGD Twente (onderdeel van ABR-zorgnetwerk Euregio Zwolle) heeft een zogenaamde “serious game” ontwikkeld. De game “Infectionary” is gericht op het vergroten van kennis over hygiëne en infectiepreventiemaatregelen voor medewerkers in verpleeghuizen. Deze game willen we aanpassen voor thuiszorgmedewerkers. Ook hier leggen we inhoudelijk de koppeling met antibioticaresistentie en hygiëne/infectiepreventie.

Van grootschalige naar train-the-trainer bijeenkomsten

Tijdens de overleggen bleek ook dat we met grootschalige bijeenkomsten zeer waarschijnlijk veel medewerkers niet bereiken. De thuiszorgorganisaties stelden daarom voor om “aandachtsvelders” aan te wijzen. Deze medewerkers trainen we op een bepaalde manier, zodat zij de informatie in hun eigen team kunnen doorgeven. Dit heet het train-de-trainer principe. Deze trainingen duren ongeveer 6 uur. Dit betekent dus dat we niet meteen alle medewerkers scholen in de beoogde livebijeenkomsten.

Door te werken met aandachtsvelders bereiken we meer medewerkers. Daarnaast wordt het onderwerp infectiepreventie hierdoor meer bestendigd binnen de thuiszorgorganisaties. De aandachtsvelders kunnen in de toekomst ook een aanspreekpunt worden voor dit onderwerp binnen hun organisaties. Wij geven deze aandachtsvelders tijdens de bijeenkomst voldoende kennis en materialen om de beschikbare informatie in het team te kunnen doorgeven.

Deelnemen?

Deelname aan het project is nog mogelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met Ellen Verspui (e.verspui@ggdzhz.nl).

Scroll naar boven