Kennismaken met een Hygiëne Kwaliteit Medewerker 

Wat doet een Hygiëne Kwaliteits Medewerker eigenlijk? We spreken hierover met Irma Mous. Zij werkt al 27 jaar bij de SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening) in Zeeland als coördinerend verpleegkundige bij zorgcentrum Ter Valcke, een van de locaties van de SVRZ. Daarbij heeft ze verschillende aandachtsgebieden. Een belangrijke daarvan is de hygiëne. De SVRZ heeft enkele jaren geleden op al haar locaties een HKM’er (Hygiëne Kwaliteit Medewerker) aangesteld en op elke woning een teamrol hygiëne. Irma is ook HKM’er, waar ze vier uur per week mee bezig is.

HKM

“Als HKM’er houd ik een keer per jaar met de teamrol hygiëne een bijeenkomst. We evalueren dan hoe het gaat. We hebben het dan bijvoorbeeld over persoonlijke hygiëne of over zaken op de afdeling waar nog winst op te behalen valt. Ik geef ze tips en tricks. Daarnaast komen alle HKM’ers twee keer per jaar bijeen. Als HKM’er kom ik twee keer per jaar op alle locaties om een audit te doen op hygiënegebied. Een van die audits doe ik samen met iemand van de GGD.”

Audits

“Bij de ‘gewone’ audit kijk ik naar voedselveiligheid, persoonlijke hygiëne, omgang met bewoners, steriele materialen en medicijnen. Denk daarbij dan aan controle op de opslag en de schoonmaak. Sinds vorig jaar is, naast de gewone audit, het waarderend auditen erbij gekomen. Omdat het niet meer verplicht is de producten te voorzien van een datum van opening, moeten we op een andere manier de voedselveiligheid borgen. Dit geldt op afdelingen waar er zelf gekookt wordt. Tijdens de audit ga ik in gesprek met medewerkers over de regels rondom voedselveiligheid. Waar hiaten zijn, vul ik die aan. Ik maak een verslag dat naar de teamleider, de teamrol hygiëne en de stafmedewerker zorg gaat. Het formulier van de waarderend audits is best uitgebreid. Omdat je in gesprek gaat met de medewerkers is dit voorbereiden best een grote tijdsinvestering. Daarom heb ik in het HKM-overleg gevraagd of het mogelijk is om, in plaats van deze audit, jaarlijks of per twee jaar een e-learning te laten terugkomen voor de medewerkers. De e-learning is nu al verplicht, maar slechts éénmalig.

De GGD toetst sinds vorig jaar ook of er op de juiste manier handhygiëne wordt toegepast. In verband met het belang van goede handhygiëne, controleer ik bij de audit ook op de juiste wijze van toepassen handhygiëne. We dragen immers 80% van de micro-organismen over via onze handen.”

Aandacht voor kennisverspreiding

“Vorig jaar hebben diverse afdelingen woningen meegedaan aan het Handsome-project van de GGD en de Erasmus Universiteit. Uit onderzoek van dit project blijkt dat in verpleeghuizen gemiddeld slechts 12% handhygiëne wordt toegepast, dus dat moet verbeterd worden. Dit zal dit jaar een vervolg krijgen op locatie Ter Valcke. Op de foto zien we Irma’s collega Ilse Prevoo , stafmedewerker zorg. Zij poseert bij de posters over handhygiëne. Onlangs heb ik de inspiratiedag hygiëne van het ABR-zorgnetwerk bezocht. Ik zie veel raakvlakken tussen het Handsome-project en de aanpak van het ABR-zorgnetwerk. Het is goed dat er zoveel aandacht wordt besteed om de compliance te verbeteren.

Kennis over hygiëne aan medewerkers overbrengen is heel belangrijk. Hopelijk voorkomen we hierdoor kruisbesmettingen. Als er minder besmettingen zijn, kunnen we ook minder antibiotica geven. Dat helpt weer om de antibioticaresistentie tegen te gaan. Het is wel een continu proces om de neuzen van medewerkers dezelfde richting op te wijzen. Ik vind het erg leuk om hier mijn steentje aan bij te dragen.”

Randvoorwaarden op orde

De SVRZ heeft in 2013 heel veel geïnvesteerd in hygiëne. Er is alleen al in Ter Valcke voor meer dan €95.000 aan materialen aangeschaft om aan de randvoorwaarden van de inspectie te voldoen. Toen zijn ook de aandachtsgebieden HKM‘er en de teamrol hygiëne ontstaan. Ik denk dat de SVRZ door die investeringen ook wel voor loopt op andere huizen. Ik hoorde laatst ook positieve feedback van een medewerker die net van een andere locatie kwam. Ze vond dat de hygiëne op onze locatie al heel goed op orde was. We hebben het hier qua randvoorwaarden ook gewoon op orde. Dat vind ik een groot pluspunt.”

Scroll naar boven