Uitbrakenmanager in ontwikkeling

Binnen zorginstellingen bestaan niet altijd de juiste tools en informatie om efficiënt en inzichtelijk een uitbraak te managen. Het managen van een uitbraak betekent het gestructureerd handelen om een uitbraak onder controle te krijgen, te houden en op te lossen. Dit bestaat uit zowel procesinformatie als inhoudelijke kennis over wat te doen in verschillende soorten uitbraken. Bij het managen van een uitbraak zijn meerdere personen betrokken. Dit zijn aan de ene kant de mensen in de zorg voor patiënten zelf en aan de andere kant kwaliteitsmanagers en bijvoorbeeld DIP-ers. Iedereen heeft een rol en taken die in de juiste samenwerking een gecontroleerd proces tot stand laten komen. 

In de praktijk is het echter vaak onduidelijk wie wat moet doen en of dit ook gedaan is. Gedurende de loop van een uitbraak kan dit essentiële informatie zijn. Samen met de zorgnetwerken Link en Zuidwest-Nederland ontwikkelen wij daarom een uitbrakenmanager. Deze is te gebruiken in combinatie met MUIZ, maar ook los te gebruiken. De ontwikkelaar Ranshuijsen van Loon ontwikkelt de module. Op deze manier worden voor zowel de inhoud als voor de processen handvatten geboden om het gebrek aan informatie op te lossen. De digitalisering in software tools zorgen er voor dat kennis en kunde eenvoudig worden gedeeld en dat een uitbraak aanpakken gestandaardiseerd kan worden gedaan. 

Momenteel is een generiek draaiboek ontwikkeld voor de beta-fase van de uitbrakenmanager. Omdat verschillende clusters van verwekkers soms specifieke uitbraakmaatregelen behoeven, is momenteel een ontwikkeling gaande van specifieke draaiboeken per cluster. In het voorjaar van 2023 zal de uitbrakenmanager getest worden, waarna deze uitgerold kan worden voor gebruik bij zorginstellingen.

Scroll naar boven