Start project Goed Gebruik Handschoenen

Handschoenen zijn een van de belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen, maar worden ze door professionals in de zorg altijd op de juiste momenten en op de juiste manier gebruikt? Helaas blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Daarom is afgesproken om binnen het IP- en ABR Zorgnetwerk een regionaal project ‘Goed Gebruik Handschoenen’ te starten. Een project voor alle ketenpartners in de langdurige zorg, eerstelijnszorg, de ziekenhuiszorg en de publieke gezondheid. Van arts tot schoonmaker, van de apotheker tot de medewerker van de linnenkamer.

Dit project heeft op 5 maart jl. een vliegende start gemaakt tijdens de kick-off waar zo’n 60 regionale collega’s van verschillende ketenpartners aan deelnamen. Tijdens deze kick-off is er kennis gedeeld en ook veel input opgehaald voor de uitrol en implementatie van alle projectactiviteiten. Alle ketenpartners in de regio kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan dit project. Stuur dan een mail met de vermelding van de naam van de organisatie en de beoogde contactpersoon naar: abr.zwn@erasmusmc.nl We sturen je dan een deelnameformulier toe. Bij voorkeur ontvangen we voor 1 mei 2021 a.s. bericht van ketenpartners die deel willen nemen.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van dit project: Project Goed Gebruik Handschoenen

Scroll naar boven