Regionaal Risicoprofiel versie 1.0 vastgesteld

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het regionale risicoprofiel. Dit document geeft inzicht in de verschillende risico’s voor het ontstaan en voor de transmissie van antibioticaresistente bacteriën in de regio Zuidwest Nederland. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door onder meer interviews met zorgprofessionals en experts uit de regio. De stuurgroep heeft afgelopen week versie 1.0 van dit risicoprofiel vastgesteld. De samenvatting van het risicoprofiel kunt u hier lezen.

Het risicoprofiel geeft een handvat om prioriteiten te stellen voor beleid om verspreiding van resistentie in te perken. Op welke wijze we de aandachtspunten voortkomend uit het risicoprofiel willen verbeteren zal worden beschreven in het “Regionaal actieplan beheersing risico’s”. Een eerste versie van het actieplan zal in het eerste kwartaal van 2019 uitkomen.

Scroll naar boven