Project uitrol MUIZ in Zuid-Holland Zuid en Zeeland afgerond

In periode september 2017 tot en met december 2018 hebben GGD Zuid-Holland Zuid en GGD Zeeland zich ingespannen om MUIZ (Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO) te implementeren bij de zorginstellingen in hun regio’s. De uitrol heeft plaatsgevonden in nauwe afstemming met GGD Rotterdam Rijnmond, de initiator van MUIZ. De implementatie in Zuid-Holland Zuid en Zeeland zijn mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het ministerie van VWS.

Hoe zijn de GGD’en te werk gegaan?

Er is gekozen voor een persoonlijke aanpak: alle zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid en Zeeland zijn bezocht. Tijdens de gesprekken stelden de instellingen en GGD zich aan elkaar voor. Er werd gesproken over infectieziekten en BRMO’s. En vervolgens werden de mogelijkheden toegelicht die MUIZ biedt: in MUIZ kun je uitbraken van infectieziekten en BRMO’s melden. Instellingen moesten voorheen dergelijke uitbraken telefonisch melden bij de GGD (meldplicht o.b.v. artikel 26 van de Wet publieke gezondheid). Dat kan nu 24 uur per dag digitaal. Daarnaast kun je in MUIZ zien welke uitbraken actueel zijn bij collega-zorginstellingen. Op basis van deze informatie kun je bijvoorbeeld, als je een patiënt ontvangt van een afdeling waar een uitbraak heerst, navraag doen bij de instelling van herkomst. Op die manier kun je inschatten welke maatregelen je moet treffen, om te voorkomen dat virussen en bacteriën zich verspreiden binnen je zorginstelling. Dat is beter voor de patiëntveiligheid, en bespaart veel leed, werk en geld.

Grote belangstelling deelname

De interesse voor MUIZ bleek groot. De individuele patiënt-overdracht van de ene naar de andere instelling (of thuiszorg) is soms niet altijd compleet, zeker niet qua BRMO’s. MUIZ kan dan dus een extra informatiebron zijn. Tijdens de projectperiode zijn in Zeeland de twee ziekenhuizen zijn aangesloten en dertien van de vijftien VVT-koepels. Als we kijken naar het totaal aantal VVT-locaties in Zeeland is 96% aangesloten. In Zuid-Holland Zuid zijn ook de twee ziekenhuizen aangesloten, het grootste laboratorium (RLM), en 21 van de 24 VVT-koepels (97% van het totaal aantal VVT-locaties is aangesloten, en hun 37 thuiszorgteams ook). Bovendien zijn ook thuiszorgorganisatie aangesloten die uitsluitend thuiszorg bieden. De thuiszorg heeft weliswaar geen meldingsplicht, maar de raadpleegfunctie in MUIZ heeft zeker meerwaarde. In 2019 sluiten nog twee instellingen voor gehandicapten aan.

Meer weten?

Wie meer informatie wil lezen over het implementatieproces in Zuid-Holland Zuid en Zeeland, en wat daarin wel en niet goed werkte, kan informatie vinden op de website van ABR-zorgnetwerk Zuidwest Nederland.

Scroll naar boven