MUIZ nieuwsupdate juli

Covid-19 en MUIZ
De optimalisatie van MUIZ was gestart met de eerste ideeën en interviews, maar moest al snel ‘op pauze’. Iedereen werd in beslag genomen door Covid-19. Al snel bleek er behoefte aan inzicht in introductie van Covid-19 in de regio en aan overzicht op de actuele aantallen bij uitbraken in zorginstellingen. Met spoed werd een Covid-19 module ontworpen, met als doel om accuraat, uniform en gestructureerd uitbraakinformatie uit VVT-zorginstellingen te verzamelen. 

Gebruikers zijn positief
Een eerste greep uit de reacties tot nu toe;   

  • Zorginstellingen VVT gebruiken MUIZ voor overzicht op uitbraken op de diverse locaties, het ondersteunt hun administratie en vormt een basis voor analyse en aanpak van uitbraken. Een deskundige infectiepreventie zegt hierover: “Door de Covid-19 module in MUIZ kon ik zien of er meldingen waren vanuit de zorginstellingen waarvoor ik werk, als deskundige infectiepreventie.”
  • GGD’en hebben regionaal overzicht op ernst en omvang van Covid-19 uitbraken en eventuele onrust en media-aandacht. Gecombineerd met signalen vanuit de GGD callcenters en analyse van mediaberichten over zorginstellingen VVT, kon snel worden geattendeerd en ondersteund waar nodig;
  • De GHOR gebruikte MUIZ voor (her)verdeling van PBM tot half mei en gebruikte informatie uit de Covid-19 module om (dreigende) capaciteitsproblemen te signaleren;
  • Bestuurders en beleidsadviseurs werden vanuit o.a. MUIZ voorzien van dagelijkse informatie voor beleid en aanpak. Een bestuurder zegt hierover: “De Covid-19 module is uitstekend in meerwaarde! Door de module volg ik de ontwikkelingen in besmettingen in de regio. Data uit de module dient als managementinformatie om regionaal beleid te bepalen en ondersteunt het tactische overleg met zorginstellingen over de praktische aanpak.”

De module in MUIZ met deze informatie is uniek in Nederland. Er zijn tot nu toe 180 Covid-19 uitbraken gemeld in zorginstellingen. In de Covid-19 periode zijn 130 nieuwe gebruikers aangesloten bij MUIZ in Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Hieronder zijn ook enkele nieuwe partijen uit de GGZ, gehandicaptenzorg en thuiszorg. In totaal zijn nu 450 professionals aangesloten. Zij vertegenwoordigen 20 ziekenhuis locaties, ruim 366 VVT, thuiszorg, revalidatie- en Leger des Heils-locaties en 3 GGD’en.

We willen u hartelijk bedanken voor alle inzet en registratie tijdens deze uitzonderlijk veeleisende periode! In het bijzonder ook de MUIZ-gebruikers die feedback leverden en tijd maakten om de module te testen voor de livegang. 

Opbrengst Covid-19 module tot nu toe
Informatie uit de Covid-19 module wordt nader bekeken door artsen en epidemiologen van de GGD’en en het ABR Zorgnetwerk én natuurlijk met u gedeeld. Een aftrap hiervoor was de Webinar “Lessons learned uit regionale Covid-19 uitbraken” op 14 juli j.l. Wilt u de webinar terugkijken? Hier vindt u het aanmeldformulier voor terugkijken.

Optimalisatie van MUIZ en de Covid-19 module 
Het projectteam MUIZ pakt de optimalisatie weer op! We werken hierin nauw samen met het ABR Zorgnetwerk en met Ranshuijsen, softwareontwikkelaar van MUIZ.Naast het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van MUIZ in zijn geheel, krijgt het verbeteren van de Covid-19 module prioriteit.Ziet u ruimte voor verbetering? digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl Wat doen wij in de komende weken?Hiervoor zijn al nieuwe concepten vanuit de eerdere werksessie, deelnemers leveren daar feedback op tijdens interviews op kantoor van Ranshuijsen;telefonisch halen we hiervoor feedback op bij gebruikers om de nieuwe concepten te laten zien en samen met gebruikers af te ronden voor livegang.  

Oproep!
Wilt u ook graag deelnemen, of eenmalig meerwaarde van de module met ons delen of verbeterpunten inbrengen? Laat het ons weten! digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl

MUIZ NL
Diverse regio’s in Nederland zijn geïnteresseerd om ook MUIZ te gaan gebruiken in hun regio. De Covid-19 module vergroot deze interesse. De eerste ABR-regio die zal aansluiten is Limburg, met hun GGD, tenminste een ziekenhuis en diverse VVT-zorginstellingen. Zij beogen vanaf de zomer of begin van het najaar aan te sluiten. Hiertoe organiseren zij zelf een bestuurlijk convenant en regionale samenwerking om ook in Limburg transparant uitbraakinformatie met elkaar te kunnen delen.  Dit heeft geen invloed op de MUIZ-applicatie in onze regio. Informatie wordt niet zonder aanvullende afspraken met andere regio’s gedeeld vanuit Zuid-West Nederland. Over de verdere uitwerking houden we u op de hoogte.  

Vragen of opmerkingen? 
Neem dan contact met ons op via digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl Voor vragen met betrekking tot de service, hosting en eerstelijns support van de MUIZ-webapplicatie, kunt u contact opnemen met Ranshuijsen via support@renvl.nl

Scroll naar boven