Even voorstellen: Mariana de Mendonça Melo, lid van het Regionaal Coördinatie Team

In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan…

Mariana de Mendonça Melo: ‘Ik ben internist-infectioloog en ik werk sinds 2018 in het Erasmus MC. Daarvoor heb ik van 2008 tot 2017 in het voormalig Havenziekenhuis gewerkt als internist-infectioloog met als aandachtsgebied tropengeneeskunde. Ik heb mijn opleiding tot internist-infectioloog gevolgd in het Erasmus MC en verder ervaring opgedaan in Tropen/Reizigersgeneeskunde in het Havenziekenhuis .’

Mariana in het kort:
Leeftijd: 49
Getrouwd: ja
Kinderen: 3 van 16, 13 en 11 jaar
Hobby’s: hardlopen, literatuur en muziek luisteren

Verbinding

Samen met mijn collega internist-infectioloog Rachida El Moussaoui geef ik onder meer bijscholing aan huisartsen. Daarnaast proberen we door de bijeenkomsten van het RCT verbinding te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomsten zitten we onder andere met microbiologen, GGD-medewerkers, een verpleeghuisarts, huisarts en verpleegkundigen bij elkaar. Het is mooi dat wij hierbij onze klinische infectiologische kennis kunnen inzetten om iedereen bewust te maken van antibioticaresistentie.’

Boeiende gesprekken

‘De verschillen in achtergrond leveren boeiende gesprekken op. Iedereen kijkt met zijn eigen bril naar de problematiek. De groep denkt soms iets fantastisch te hebben bedacht, maar iemand vanuit een andere discipline kan daar een ander idee over hebben. Theorie is één ding, maar het moet in de praktijk goed werken. Wij zien dit terug in onze spreekkamers. Wanneer steeds meer middelen niet meer werken, wordt het voor ons lastig om mensen te behandelen. De laatste jaren zien we een toename van antibioticaresistentie. Daarom is het heel hard nodig dat we het onjuiste gebruik van antibiotica terugdringen. Ik vind het mooi dat ik hier binnen het ABR Zorgnetwerk een bijdrage aan kan leveren.’

Scroll naar boven