MUIZ en COVID-19

Nuttig gebruik van MUIZ-data over verpleeg- en verzorgingshuizen

Het Meldpunt Uitbraak Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is ingericht als een platform waarop uitbraken in zorginstellingen worden gemeld en worden geraadpleegd. We doen dit om elkaar te zo vroeg mogelijk te alerteren en zo besmettingen door transfers van patiënten te voorkomen.

Het blijkt dat de meldingen in MUIZ een goed overzicht te bieden van  de zorgwekkende situatie in de verpleeg- en verzorgingshuizen.

De MUIZ-data biedt houvast in het handelen op strategisch en tactisch niveau voor de zorgregio Zuid-West Nederland, in het bijzonder voor de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Aanpassing op MUIZ voor Covid-19

Om nog beter zicht te krijgen op de situatie, is een aparte, tijdelijke, COVID-19-module opgezet. Eenvoudiger van opzet en beter toegesneden op de huidige informatiebehoefte. Al met al leidt dit tot een actueel inzicht in onder meer de testuitslagen, patiënten met COVID-19, zieke medewerkers, transfers en overlijdens van patiënten en in de getroffen en gesloten afdelingen.

Hoewel de registratielast door instellingen als hoog wordt ervaren, wordt er over het algemeen toch regelmatig een update gegeven van de situatie in de verpleeg en verzorgingshuizen, gemiddeld een maal per 2 dagen.

Scroll naar boven