Even voorstellen: Inge Huijskens, lid van het Regionaal Coördinatie Team

In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan….

Inge Huijskens: “Sinds 2012 werk ik als arts-microbioloog verbonden aan het RLM, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis. Als er kweken binnenkomen in het laboratorium bepalen wij hoe gevoelig bacteriën zijn voor allerlei soorten antibiotica. Daar kunnen we zien of ze bijvoorbeeld resistenter worden. Als huisartsengroepen andere antibiotica gaan voorschrijven dan zie je dat bijvoorbeeld vaak terug in de resistentie van bacteriën. Je bent een soort poortwachter door de kweken.”

Inge in ‘t kort: 

Prive: Getrouwd, 2 kinderen van 4 en 6 jaar

Hobby’s: Lezen, reizen, uit eten gaan

Woonplaats: Dordrecht

Losse eilanden verbinden

“Vanuit die rol ben ik sinds kort actief bij het RCT. Ik vind het belangrijk om te vertellen wat ik doe en kennis te delen. Daar is het RCT een platform voor. Bij RCT zoeken we de verbinding en samenwerking. Als je antibioticaresistentie wil aanpakken, moet je dat samen doen. We vinden het heel belangrijk om huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen niet als losse eilandjes te zien, want patiënten schuiven tussen deze instellingen.”

Bewust antibioticagebruik

“De vondsten uit het laboratorium wil ik delen met het regionale zorgnetwerk. Bij het RCT kun je die vertaling maken en de kennis overdragen naar de hele keten. Mensen bewust maken van antibioticagebruik is cruciaal. Ook geef ik inzicht in hoe het gaat met de resistentiecijfers en in bijzonder-resistente micro-organismen. In het RCT bespreken we alle projecten omtrent antibioticaresistentie en infectiepreventie en hoe we daar zorgvuldig mee om kunnen gaan, ook preventief.”

“Bacteriën en virussen zijn niet zichtbaar, dus des te belangrijker om ook het belang van goede hygiëne uit te leggen. Daarom geef ik bijvoorbeeld scholing aan huisartsen over urineweginfecties. Dan leg ik de waarde van een kweek uit en wat de resistentiecijfers in die regio al zijn. Ik adviseer dan welke antibiotica ze beter niet zomaar kunnen geven.”

Privacygevoelig

“In huidige wetgeving is het schipperen tussen wat je wel en niet mag vertellen aan een andere instelling. Als er bijvoorbeeld een patiënt is met een bijzonder-micro-organisme wil je niet dat dit micro-organisme zich kan verspreiden. Daarover wil je andere instellingen informeren. Aan de andere kant moet je ook de privacy van de individuele patiënt waarborgen. Die informatie moet je dan dus heel zorgvuldig geven.”

Antibioticaresistentie inburgeren

“Antibioticaresistentie en infectiepreventie verdienen veel aandacht. Het zou goed zijn om die thema’s uitgebreid in te burgeren in bijvoorbeeld verpleegkundige opleidingen, zodat iedereen het begrijpt en het niet nieuw is. Zo doen we met z’n allen ons best om antibioticaresistentie te bestrijden én voor te zijn.”

 

Scroll naar boven