5 minuten tijd van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gevraagd; korte vragenlijst met vragen over een BRMO bij patiënten/cliënten

Binnen het ABR-zorgnetwerk zijn wij bezig om de patiënteninformatie aan patiënten met een (verdenking van) een BRMO te verbeteren. Omdat u dicht bij deze patiënten staat en vast vragen van uw patiënten/cliënten hebt gekregen, hebben we uw input hard nodig! Door middel van een online vragenlijst onderzoeken we hoe duidelijk de patiënteninformatie die de verschillende ziekenhuizen binnen de regio Zuidwest-Nederland geven over BRMO, is. En welke vragen daar vervolgens uit voortkomen.

Bent u huisarts of specialist ouderengeneeskunde? Dan willen wij u vriendelijk verzoeken deze vragenlijst in te vullen (duurt max. 5 minuten) door op deze link te klikken en daarmee bij te dragen aan betere patiënten informatie! 

Even kort wat achtergrond over het project:
Het doel van het MAIL-project is om de communicatie over BRMO van de zorginstellingen in de regio naar patiënten op één lijn te brengen. En dát zodanig dat het begrijpelijk is voor álle patiënten. Het gaat hierbij om de brieven met kweekverzoeken, en het bijbehorende foldermateriaal, die aan patiënten worden gestuurd als ze betrokken zijn bij een contactonderzoek. De bedoeling is dat dit informatiemateriaal in het voorjaar van 2019 gereed is.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Wilt u meer weten over het MAIL-project? Klik dan hier.

Scroll naar boven