Aanmelden nieuwe ronde Goed Gebruik Handschoenen

Wil jij het juist gebruik van handschoenen binnen jouw organisatie verbeteren en daarbij het verbruik verminderen? Meld je dan aan voor de tweede ronde van het project Goed Gebruik Handschoenen.  

Na een succesvolle start van het project Goed Gebruik Handschoenen in 2021, zal het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland het project verder voortzetten. Huidige deelnemers krijgen de mogelijkheid om aangesloten te blijven, maar er is ook ruimte voor nieuwe organisaties. Het doel van dit project is het bestrijden van de verspreiding van (resistente) micro-organismen via de handschoenen. Een bijkomend effect is het tegengaan van onnodig gebruik van beschermingsmiddelen wat zowel kosteneffectief is als een bijdrage levert aan het duurzaamheidsbeleid. De regionale resultaten van de eerste observaties zijn hier te bekijken. 

Voor wie? Ziekenhuizen en organisaties in de langdurige zorg  

Wanneer? Start per organisatie tussen september en december 2023.  

Wat? 

 • Uitvoeren nulmeting 
 • Vragenlijst afnemen (optioneel) 
 • Inzet materialen toolkit 
 • Uitvoeren nameting 
 • Evaluatie resultaten per afdeling 
   

Hoe? Aan de hand van een handleiding, toolkit en beschikbaarheid van de Hands in Control applicatie gaan organisaties individueel aan de slag met het project, gedurende het hele project is ondersteuning vanuit het IP & ABR Zorgnetwerk mogelijk.

Voorwaarden? We hebben een aantal voorwaarden opgesteld voor een optimale uitvoering van het project:  

 • Opstellen van een projectplan (format voor een kort en overzichtelijk plan wordt aangeleverd) 
 • Een nul- en nameting wordt uitgevoerd door eigen medewerkers binnen de organisatie 
 • Minimaal 2 afdelingen (geen maximaal aantal, wij adviseren om klein te beginnen)  
 • De activiteiten onder ‘Wat?’ worden binnen een periode van 4 maanden uitgevoerd  
 • De vragenlijst is onderdeel van de nulmeting (optioneel) 
 • Bijhouden van de inkoopcijfers van handschoenen van de geobserveerde afdelingen (format wordt aangeleverd; optioneel) 

Ben je benieuwd hoe de vorige deelnemers het project hebben ervaren? Lees hier de ervaring van een van de projectleiders uit de langdurige zorg.

Aanmelden voor deelname aan het project kan door het invullen van het aanmeldformulier onderaan deze pagina. 

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact op met Fleur Adriaanse, projectleider, door te mailen naar abr.zwn@erasmusmc.nl  

Aanmeldformulier Goed Gebruik Handschoenen

Na aanmelden zal projectleider Fleur Adriaanse of een collega van het netwerkbureau contact opnemen. Mocht je eerder vragen hebben, neem dan contact op door te mailen naar: abr.zwn@erasmusmc.nl

Scroll naar boven