Webinar: ‘infectiepreventie en antibioticaresistentie; de rol van de specialist ouderengeneeskunde’

Op donderdag 27 juni van 19.30 tot 20.30 organiseert Verenso in samenwerking met  ABR zorgnetwerk Noord-Brabant een webinar over de rol van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.

Binnen langdurige zorginstellingen verblijven kwetsbare patiënten, die vatbaar zijn voor infectieziekten. Het is belangrijk dat infectieziekten zoveel mogelijk worden voorkomen, omdat deze belastend zijn voor de patiënt en omdat veelvuldig en met name inadequaat behandelen met antibiotica tot resistentie kan leiden. Voor de gezondheid van de individuele patiënt en voor het beperken van antibioticaresistentie, zijn adequaat infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid van belang.

De specialist ouderengeneeskunde is samen met de arts-microbioloog en de deskundige infectiepreventie inhoudelijk expert op deze gebieden. De specialist ouderengeneeskunde is in principe de enige van deze drie professionals die altijd beschikbaar is in het verpleeghuis. Specialisten ouderengeneeskunde hebben dan ook een belangrijke rol bij het beheersen van antibioticaresistentie. Ze schrijven gepast antibiotica voor en passen de juiste preventieve maatregelen toe om infecties te voorkomen. Zij instrueren en motiveren andere zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers om dat ook te doen. Binnen het verpleeghuis hebben zij een voorbeeldfunctie en regierol en adviseren het bestuur over infectiepreventie en antibioticaresistentie. Hoe de rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid er precies uitziet is door Verenso beschreven in de handreiking.

Dit webinar neemt specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en hun partners in het infectiepreventiebeleid mee langs de thema’s van de handreiking. Aan de orde komen:

  • de algemene rol van de specialist ouderengeneeskunde,
  • grensgebieden en overlapping met rollen van partners,
  • randvoorwaarden op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie.

Presentatoren

Astrid Beckers, specialist ouderengeneeskunde en mede-opsteller van de handreiking

Carolien Oldenkamp, deskundige infectiepreventie

Boodschap in een notendop

Donderdag 27 juni, 19.30 tot 20.30 uur: webinar ‘infectiepreventie en antibioticaresistentie; de rol van de specialist ouderengeneeskunde’.

Een webinar van Verenso voor specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en de mensen waarmee zij samenwerken aan infectiepreventie (artsen-microbioloog, apothekers, bestuurders, zorgmanagers).

Accreditatie is aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie.

Aanmelden kan via deze link.

 

Scroll naar boven