Update Kennis- en netwerkdag

Op dinsdag 2 juli 2020 staat de ABR Kennis- en netwerkdag gepland. In verband met de nu geldende RIVM corona-maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt de netwerkdag, voor nu, te annuleren.

Dit omdat het concept wat we hadden voorbereid, onder andere een escape room en posterpresentaties, lastig te realiseren is in de huidige ‘anderhalvemetersamenleving’. Ook het voornemen om met meer dan honderd personen kennis uit te wisselen in eenzelfde ruimte is helaas niet te realiseren. Daarom zoeken wij naar alternatieve vormen om kennis uit te wisselen.

Wij werken aan een aantal webinars en zullen daarnaast tijdens de infectiepreventieweek (van 2-8 november 2020) activiteiten organiseren die passen binnen de huidige (en dan geldende) richtlijnen. 

In samenwerking met het RODIN-bestuur organiseren wij een webinar over de fase na de eerste golf van COVID-19. Tevens ondersteunen wij een webinar van de drie GGD-en voor specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten over COVID-19 bij patiënten met psychogeriatrische problematiek. Meer informatie over deze webinars volgt via de website.

Daarnaast hopen we na de zomer een livebijeenkomst in aangepaste vorm Daarnaast hopen we na de zomer een livebijeenkomst in aangepaste vorm te kunnen aanbieden. Wij willen de medewerkers van de Duurzaamheidsfabriek graag in het zonnetje zetten en hartelijk bedanken voor hun steun aan onze werkzaamheden en hun flexibiliteit aangaande het verzetten van onze netwerkbijeenkomst.

Hulp gevraagd!

Middels deze berichtgeving vragen wij hiervoor ook jullie input. We horen heel graag jullie ideeën, wensen en behoeften voor kennis- en informatie-uitwisseling binnen het ABR zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Ook suggesties voor alternatieve vormen van onze bijeenkomsten, activiteiten, nieuws en kennisuitwisseling zijn van harte welkom. Dit mag gemaild worden naar abr.zwn@erasmusmc.nl

Scroll naar boven