Tip voor goede infectiepreventie op de afdeling: het keurmerk infectiepreventie

Het beleid van een afdeling infectiepreventie heeft tot doel het voorkomen van ziekenhuisinfecties en de overdracht van micro-organismen tussen patiënten, medewerkers en de omgeving te voorkómen. Hoewel men overtuigd is van het nut van dit beleid, is het implementeren ervan een uitdaging. Leidinggevenden van verpleegafdelingen zijn verantwoordelijk voor het implementeren van de infectiepreventierichtlijnen op de afdeling en horen te zorgen dat de afdeling op orde is. Het keurmerk infectiepreventie is ontwikkeld om verpleegafdelingen inzicht te geven in de mate van implementatie van de belangrijkste basisprincipes en informeert de afdelingen hierover. Hiernaast zorgt het keurmerk voor een continu kwaliteitsbewustzijn, omdat je het keurmerk ook weer kwijt kunt raken.

Diana van Netten heeft met dit keurmerk infectiepreventie voor afdelingen enkele jaren geleden de Hygieia Award gewonnen: http://www.dthip.nl/?p=4511

Scroll naar boven