Stagiaire binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

Wie ben ik? Mijn naam is Jet Hopmans en ik ben bezig met mijn master Health Care Management (voormalig iBMG). Naast mijn master, loop ik stage binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Het betreft een meeloop- én meewerkstage waarbij ik vele bijeenkomsten bijwoon en verschillende opdrachten uitvoer. Opdrachten verschillen van het maken van verslagen van bijeenkomsten tot het voorbereiden van het risicoprofiel en een overzicht maken van transmurale afspraken. Half december ben ik begonnen met de stage en zal tot juni meelopen met Janet Vos. De stage is zeer leerzaam en ik hoop dan ook een steeds grotere bijdrage te leveren aan het ABR Zorgnetwerk.

https://www.linkedin.com/in/jet-hopmans-570b29109 / h.hopmans@erasmusmc.nl

Scroll naar boven